Έμβλημα Κυπριακής Δημοκρατίας
Τμήμα Ηλεκτρομηχανολογικών Υπηρεσιών

Αξιολογήσεις Προσφορών
- 27/03/2023 Έκθεση Αξιολόγησης 23.016.ΣΣ.ΗΜΥ
- 27/03/2023 Έκθεση Αξιολόγησης 22.078.Ε.ΗΜΥ
- 27/03/2023 Έκθεση Αξιολόγησης 22.086.ΣΣ.ΗΜΥ
- 27/03/2023 Έκθεση Αξιολόγησης 22.080
- 27/03/2023 Έκθεση Αξιολόγησης 22.072.ΣΣ.ΗΜΥ
- 13/02/2023 Έκθεση Αξιολόγησης 22.059
- 13/02/2023 Έκθεση Αξιολόγησης 22.053
- 30/01/2023 Έκθεση Αξιολόγησης 22.090
- 30/01/2023 Έκθεση Αξιολόγησης 22.073.ΣΣ.ΗΜΥ
- 30/01/2023 Έκθεση Αξιολόγησης 22.074.ΣΣ.ΗΜΥ
- 30/01/2023 Έκθεση Αξιολόγησης 22.070.ΣΣ.ΗΜΥ
- 02/01/2023 Έκθεση Αξιολόγησης 22.060
- 02/01/2023 Έκθεση Αξιολόγησης 22.064.ΕΠ.ΗΜΥ
- 02/01/2023 Έκθεση Αξιολόγησης 22.079
- 02/01/2023 Έκθεση Αξιολόγησης 22.057
- 02/01/2023 Έκθεση Αξιολόγησης_22.069
- 02/01/2023 Έκθεση Αξιολόγησης 13.25.20.22.077.ΕΠ.ΗΜΥ
- 02/01/2023 Έκθεση Αξιολόγησης 13.25.20.22.067.ΕΠ.ΗΜΥ
- 02/01/2023 Έκθεση Αξιολόγησης 13.25.020.22.064.ΕΠ.ΗΜΥ
- 02/01/2023 Έκθεση Αξιολόγησης 22.050
- 02/01/2023 Έκθεση Αξιολόγησης 22.068
- 02/01/2023 Έκθεση Αξιολόγησης 22.075
- 08/11/2022 Έκθεση Αξιολόγησης 22.004.02
- 08/11/2022 Έκθεση Αξιολόγησης 22.038
- 03/11/2022 Έκθεση Αξιολόγησης 22.056.E
- 03/11/2022 Έκθεση Αξιολόγησης 22.041
- 03/11/2022 Έκθεση Αξιολόγησης 22.044.ΣΣ.ΗΜΥ
- 03/11/2022 Έκθεση Αξιολόγησης 22.046
- 03/11/2022 Έκθεση Αξιολόγησης YMEE_22.013.ΣΣ.ΗΜΥ
- 03/11/2022 Έκθεση Αξιολόγησης 13.25.20.2022.062
- 03/11/2022 Έκθεση Αξιολόγησης 13.25.020.2022.048.ΗΜY
- 03/11/2022 Έκθεση Αξιολόγησης 22.061
- 03/11/2022 Έκθεση Αξιολόγησης 22.023
- 03/11/2022 Έκθεση Αξιολόγησης 22.004
- 03/11/2022 Έκθεση Αξιολόγησης 22.049
- 03/11/2022 Έκθεση Αξιολόγησης 22.034
- 03/11/2022 Έκθεση Αξιολόγησης 22.054.ΣΣ.ΗΜΥ
- 03/11/2022 Έκθεση Αξιολόγησης 22.043
- 03/11/2022 Έκθεση Αξιολόγησης ΥΜΕΕ_22.042.ΣΣ.ΗΜΥ
- 03/11/2022 Έκθεση Αξιολόγησης 22.051.ΣΣ.ΗΜΥ
- 03/11/2022 Έκθεση Αξιολόγησης 22.019
- 03/11/2022 Έκθεση Αξιολόγησης10322_21_043 REV.3
- 03/11/2022 Έκθεση Αξιολόγησης YMEE_22.033.ΣΣ.ΗΜΥ
- 03/11/2022 Έκθεση Αξιολόγησης 22.030.ΣΣ.ΗΜΥ
- 03/11/2022 Έκθεση Αξιολόγησης YMEE_22.029.ΣΣ.ΗΜΥ
- 03/11/2022 Έκθεση Αξιολόγησης 22.008
- 03/11/2022 Έκθεση Αξιολόγησης 22.015.ΣΣ.ΗΜΥ
- 03/11/2022 Έκθεση Αξιολόγησης 22.040
- 03/11/2022 Έκθεση Αξιολόγησης 22.037.ΣΣ.ΗΜΥ
- 03/11/2022 Έκθεση Αξιολόγησης 21.077.ΣΣ.ΗΜΥ
- 03/11/2022 Έκθεση Αξιολόγησης 22.35


Αρχείο


Δημόσιες Συμβάσεις

Κυβερνητική Διαδικτυακή Πύλη

Find us on Facebook


Χαιρετισμός Διευθυντή

Σύστημα πληροφόρησης για την Εσωτερική Αγορά - Internal Market Information System (IMI)

IHeERO

Σχέδιο επιχορήγησης για εγκατάσταση σταθμών επαναφόρτισης

Εξετάσεις Ηλεκτρολόγων

CyprusFlightPass_GR

CyprusFlightPass_EN

Κυβερνητικό Ενοποιημένο Δίκτυο

Σχέδιο δημοσίευσης

Κενές Θέσεις