English
Έμβλημα της Κυπριακής Δημοκρατίας Τμήμα Αρχαιοτήτων


Αρχική Σελίδα |Συνήθεις Ερωτήσεις | Χάρτης Πλοήγησης | Συνδέσεις | Επικοινωνία
Αναζήτηση:  
Αναζήτηση
Ειδική Αναζήτηση         
Ευρωπαϊκά Προγράμματα
Πίσω
ΕκτύπωσηΕκτύπωση


ΕΥΜΑΘΙΟΣ ΦΙΛΟΚΑΛΗΣ, ΑΝΑΔΕΙΞΗ ΕΠΙΛΕΓΜΕΝΩΝ ΜΕΣΟΒΥΖΑΝΤΙΝΩΝ ΜΝΗΜΕΙΩΝ ΚΡΗΤΗΣ-ΚΥΠΡΟΥ ΜΕ ΚΑΙΝΟΤΟΜΕΣ ΜΕΘΟΔΟΥΣ

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ: ΑΥΓΟΥΣΤΟΣ 2013

Το Τμήμα Αρχαιοτήτων, Υπουργείο Συγκοινωνιών και Έργων, ανακοινώνει ότι μέσα στο δεύτερο τρίμηνο του 2013 συνεχίστηκε η υλοποίηση των δράσεων του Έργου: «ΕΥΜΑΘΙΟΣ ΦΙΛΟΚΑΛΗΣ, Ανάδειξη Επιλεγμένων μεσοβυζαντινών μνημείων Κρήτης Κύπρου με καινοτόμες μεθόδους», το οποίο συγχρηματοδοτείται από το Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης, στα πλαίσια του προγράμματος διασυνοριακής συνεργασίας Ελλάδα-Κύπρος 2007-2013. Το έργο εποπτεύει και συντονίζει η Αρχαιολογική Λειτουργός Α’ Δρ. Ελένη Προκοπίου.

Μέσα από το πρόγραμμα αυτό εκτελούνται από τον Ιούλιο του 2011 έργα διαχείρισης δύο μεσοβυζαντινών μνημείων της Κύπρου, που βρίσκονται σε δύο προσφυγικές κοινότητες: στην Αγία Μαρίνα Καντού και στην Παναγία της Κοφίνου. Εντός του 2011 ολοκληρώθηκαν οι δράσεις οι οποίες αφορούσαν τις διαδικασίες Αγοράς Υπηρεσιών Εξωτερικού Εξακριβωτή για την πιστοποίηση των πληρωμών και Πρόσληψης δύο έκτακτων αρχαιολόγων, οι οποίοι ανέλαβαν και ολοκλήρωσαν την διενέργεια των ανασκαφών στον περιβάλλοντα χώρο των δύο μνημείων της Αγίας Μαρίνας Καντού και της Παναγίας της Κοφίνου.

Από τον Απρίλιο του 2012 και μέχρι το πρώτο τρίμηνο του 2013 συνεργείο του Τμήματος Αρχαιοτήτων ανέλαβε και υλοποίησε, σε συνεργασία με τους διορισθέντες από την Μονή της Αμασγούς Μηχανικούς κ.κ. Διομήδη Μυριανθέα και Γιώργο Δημητριάδη, έργα πλήρους αποκατάστασης της ημιερειπωμένης εκκλησίας της Αγίας Μαρίνας Καντού (εικ.1), μετά από επιβεβαίωση σημείων της γραφικής αποκατάστασης, και προσθήκη νέων στοιχείων, που διέλυσαν αμφιβολίες για λεπτομέρειές της, κυρίως σε σχέση με τον τρούλλο. Παράλληλα έγινε προληπτική συντήρηση των αποκαλυφθέντων ερειπίων του μετοχίου του 13ου-15ου αιώνα, επικαιροποιήθηκε η μελέτη διαμόρφωσης του περιβάλλοντος χώρου, ετοιμάστηκαν τα έγγραφα διαγωνισμού, ολοκληρώθηκε η διαδικασία Πιστοποίησης της Συμβατότητάς τους με την Εθνική και Κοινοτική νομοθεσία και έγινε ανοικτή προκήρυξη. Λήφθηκαν και αξιολογήθηκαν 13 προσφορές, όλη η διαδικασία ελέγχθηκε και πιστοποιήθηκε, υπογράφηκε συμφωνία και το έργο είναι σε εξέλιξη από τις 12 Ιουνίου του 2013. Ολοκληρώθηκε επίσης μεταξύ της 20ης Μαīου και 28ης Ιουνίου το έργο συντήρησης των σωζόμενων τοιχογραφιών της εκκλησίας.

Μεταξύ Ιανουαρίου 2012 και Ιουνίου 2013 υλοποιήθηκε επίσης από συνεργείο του Τμήματος Αρχαιοτήτων το έργο αποκατάστασης της εκκλησίας της Παναγίας Κοφίνου (εικ.2). Έγιναν εκτεταμένες εργασίες για την αποκατάσταση των τοιχοποιιών του ναού, δηλ. αφαίρεση παλαιών αρμολογημάτων, νέο αρμολόγημα, ενέματα ενίσχυσης στον πυρήνα της τοιχοποιίας, συρραφές ρωγμών και αντικαταστάσεις φθαρμένων λίθων, ανασκαφή κάτω από το δάπεδο του ναού, εργασίες υγρομόνωσης θεμελίων και έργα αποστράγγισης και επανακατάχωσης των ευρημάτων, νέα επιχρίσματα στις εσωτερικές επιφάνειες, τοποθέτηση νέου δαπέδου νέων λίθινων κατωφλίων και ξύλινων ανωφλιών στα δύο ανοίγματα εισόδου και δύο νέες ξύλινες θύρες, καθώς και έργα προληπτικής συντήρησης των ερειπίων περιμετρικά. Το ίδιο συνεργείο ανέλαβε και την χωματουργική προετοιμασία των έργων διαμόρφωσης του περιβάλλοντος χώρου, που θα ανατεθούν στον ιδιωτικό τομέα. Η μελέτη διαμόρφωσης επικαιροποιήθηκε, ολοκληρώθηκαν τα έγγραφα διαγωνισμού και όλο το πακέτο βρίσκεται στη Διεύθυνση των Δημοσίων Συμβάσεων για τον νενομισμένο έλεγχο και έγκριση.

Εντός του 2012 συμπληρώθηκε και η στατική μελέτη, που αφορούσε το έργο τοποθέτησης 5 ελκυστήρων, για την περίδεση του ναού στη στάθμη γένεσης των καμαρών. Έγιναν τα σχετικά έγγραφα και το έργο προωθήθηκε σε διαγωνισμό συνοπτικής διαδικασίας, έτυχε των σχετικών ελέγχων και πιστοποιήσεων, η σύμβαση έχει κατακυρωθεί και το έργο έχει παραληφθεί. Έγινε επίσης καθαρισμός, στερέωση και συντήρηση των σωζόμενων τοιχογραφιών.
Επίσης έχουν ολοκληρωθεί οι διαδικασίες ανάθεσης των ξυλουργικών εργασιών, στις οποίες συμπεριλαμβάνεται η κατασκευή ξύλινων τέμπλων στα δύο μνημεία, και θυρών στην Αγία Μαρίνα Καντού, μέσα από συνοπτική διαδικασία, η οποία επίσης έτυχε όλων των σχετικών Πιστοποιητικών εγκρίσεως. Έγιναν επίσης οι απαραίτητες συντονισμένες με τις άλλες υπηρεσίες ενέργειες (Έπαρχο Λάρνακας, Υπηρεσία Διαχείρισης ΤΚ περιουσιών, Τμήμα Κτηματολογίου και Χωρομετρίας, Κοινοτικό Συμβούλιο Κοφίνου), για την μετακίνηση του δρόμου νοτιότερα, ώστε να προωθηθούν τα έργα διαμόρφωσης στα προβλεπόμενα όρια.

Μέχρι στιγμής έχουν δαπανηθεί ποσά ύψους 393.264,23 ευρώ και εξ αυτών έχει ήδη αποδοθεί ως ποσοστό επιχορήγησης (80%) από το Ευρωπαϊκό ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης ποσό ύψους 221.090,22 για τις δαπάνες των ετών 2011 και 2012.
Αγία Μαρίνα Καντού, μετά την ολοκλήρωση των έργων αναστήλωσης του ναού και συντήρησης των ερειπίων του αρχαίου μετοχίου (13ος-15ος)

Παναγία Κοφίνου μετά την ολοκλήρωση των έργων αποκατάστασης του ναού και προληπτικής συντήρησης των ερειπίων της πρωτοβυζαντινής φάσης
ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ: ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΣ 2013

  Το Τμήμα Αρχαιοτήτων, Υπουργείο Συγκοινωνιών και Έργων, ανακοινώνει ότι κατά το 2012 συνεχίστηκε η υλοποίηση των δράσεων του Έργου: «ΕΥΜΑΘΙΟΣ ΦΙΛΟΚΑΛΗΣ, Ανάδειξη Επιλεγμένων μεσοβυζαντινών μνημείων Κρήτης Κύπρου με καινοτόμες μεθόδους», το οποίο συγχρηματοδοτείται από το Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης, στα πλαίσια του προγράμματος διασυνοριακής συνεργασίας Ελλάδα-Κύπρος 2007-2013.

  Είχαν ολοκληρωθεί ήδη από το 2011 οι δράσεις, που αφορούσαν τις ανασκαφές στον περιβάλλοντα χώρο των δύο μνημείων, δηλ. της Αγίας Μαρίνας Καντού (3.3) και της Παναγίας Κοφίνου (3.4). Παραδόθηκαν εντός του 2012 τα ημερολόγια των ανασκαφών και οι κατάλογοι των ευρημάτων και έγιναν λεπτομερείς αποτυπώσεις των αποκαλυφθέντων ερειπίων, οι οποίες αξιοποιήθηκαν ήδη από τους μελετητές των έργων, για τη συμπλήρωση ή εκπόνηση των μελετών διαμόρφωσης.

  Εντός του 2012 προωθήθηκαν οι δύο κύριες δράσεις του προγράμματος, οι οποίες αφορούσαν έργα αποκατάστασης των δύο εκκλησιών και διαμόρφωσης του περιβάλλοντος χώρου αυτών.

  Έχει σχεδόν ολοκληρωθεί η αποκατάσταση της εκκλησίας της Αγίας Μαρίνας Καντού, με εξαίρεση την τελική επικάλυψη των στεγών με υγρομονωτικό υλικό, που θα γίνει την Άνοιξη του 2013. Έγινε δηλαδή αποκατάσταση όλων των κατακόρυφων μερών του ναού, του τεταρτοσφαιρίου της αψίδας και των τόξων των καμαρών με επιτυχία, γεγονός που επέτρεψε την διαφοροποίηση της μελέτης και την εφαρμογή παραδοσιακής μορφής αποκατάστασης με λιθοδομή στο σύνολο των χαμηλωμένων ημικυλινδρικών θόλων του ανατολικού και δυτικού σκέλους. Πρόσθετα στοιχεία προέκυψαν επίσης κατά την διάρκεια των εργασιών, για την μορφή του τρούλλου, ο οποίος υποδείχθηκε ότι ήταν χωρίς κυλινδρικό τύμπανο, με αποτέλεσμα την λήψη απόφασης για ολοκλήρωση της αποκατάστασης του μνημείου με έδραση θόλου/φουρνικού, επίσης από λιθοδομή αντί τρούλλου με τύμπανο.

  Σημαντική ήταν στο στάδιο αυτό η επαφή και ανταλλαγή απόψεων με την αντίστοιχη ομάδα του επικεφαλής εταίρου στην Κρήτη.

  Ολοκληρώθηκε επίσης η συντήρηση των ερειπίων του μετοχίου και έχουν ετοιμαστεί τα έγγραφα διαγωνισμού για το έργο, το οποίο θα προσφοροδοτηθεί εντός του 2013 (ανάλημμα, προσβάσεις περίφραξη, προσκυνητάρι κ.λ.π.). Έχουν επίσης ολοκληρωθεί οι εγκαταστάσεις πρόνοιας, για την παροχή ηλεκτρικού ρεύματος.

  Στην Παναγία της Κοφίνου έχουν ολοκληρωθεί οι εργασίες αποκατάστασης των τοιχοποιϊών (αντικαταστάσεις λίθων, αφαιρέσεις παλαιών αρμολογημάτων και εφαρμογή νέων εξωτερικά, καθαρισμοί αρμολογήματα και επίχριση εσωτερικά), καθαρισμός/ανασκαφή στο δάπεδο του ναού, εργασίες υγρομόνωσης θεμελίων και έργα αποστράγγισης και επανακατάχωσης των ευρημάτων, για την τοποθέτηση νέου δαπέδου και τοποθέτηση νέων ανωφλίων στις δύο θύρες. Ολοκληρώθηκαν επίσης οι εργασίες διοχέτευσης ενεμάτων στις τοιχοποιίες, με ένεμα ειδικών προδιαγραφών, μετά από σειρά δοκιμίων. Η όλη διαδικασία προσέδωσε εξαιρετικής σημασίας αποτελέσματα και εμπειρία στη διαχείριση τέτοιων θεμάτων, η οποία αξιοποιείται και για άλλα έργα του Τμήματος.

  Παράλληλα συνέχισαν και συνεχίζονται ακόμα οι εργασίες στερέωσης και καθαρισμού των σωζομένων τοιχογραφιών.

  Μέχρι στιγμής απορροφήθηκε ποσό ύψους 298.464,87 ευρώ και για τα δύο έργα.

  Καντού, Αγία Μαρίνα: Ολοκλήρωση αποκατάστασης ναού. Άποψη από Νοτιοδυτικά Καντού, Αγία Μαρίνα: Άποψη εσωτερικού  Κοφίνου, Παναγία: Ολοκλήρωση αποκατάστασης τοιχοποιίας. Άποψη από ΝΔ Κοφίνου, Παναγία: Ολοκλήρωση επίχρισης εσωτερικών επιφανειώνΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ: ΙΟΥΛΙΟΣ 2012


Το Τμήμα Αρχαιοτήτων, Υπουργείο Συγκοινωνιών και Έργων, ανακοινώνει ότι κατά το πρώτο εξάμηνο του 2012 συνεχίστηκε η υλοποίηση των δράσεων του Έργου: «ΕΥΜΑΘΙΟΣ ΦΙΛΟΚΑΛΗΣ, Ανάδειξη Επιλεγμένων μεσοβυζαντινών μνημείων Κρήτης Κύπρου με καινοτόμες μεθόδους», το οποίο συγχρηματοδοτείται από το Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης, στα πλαίσια του προγράμματος διασυνοριακής συνεργασίας Ελλάδα-Κύπρος 2007-2013. Το έργο συμπεριλαμβάνει δράσεις ολοκληρωμένης διαχείρισης δύο μεσοβυζαντινών μνημείων, της Παναγίας της Κοφίνου και της Αγίας Μαρίνας στο Καντού. Ολοκληρώθηκαν κατά το 2011 οι ανασκαφές στον περιβάλλοντα χώρο των δύο μνημείων και η α’ φάση συντήρησης των τοιχογραφιών της Παναγίας Κοφίνου.

Από τον Ιανουάριο ξεκίνησε και συνεχίζεται στην Παναγία της Κοφίνου η δεύτερη φάση συντήρησης των τοιχογραφιών, με στερεώσεις και καθαρισμούς. Έγινε επίσης, παράλληλα με το συνεργείο των τοιχογραφιών, σημαντικό τμήμα των εργασιών αποκατάστασης της λιθοδομής, δηλ. αφαίρεση σε βάθος των παλαιών αρμολογημάτων, αντικαταστάσεις φθαρμένων λίθων, πλήρης αποχωμάτωση του εσωτερικού της εκκλησίας και επίχριση των θεμελίων του ναού με ειδικό υγρομονωτικό υλικό, για την προληπτική συντήρηση των τοιχογραφιών από την ανερχόμενη υγρασία. Ολοκληρώθηκε ήδη το αρμολόγημα της νότιας εξωτερικής πλευράς, ενώ στο εσωτερικό ολοκληρώθηκε το αρμολόγημα και η πρώτη στρώση του επιχρίσματος στο ανατολικό σκέλος και το ιερό. Κατά τη διαδικασία του αρμολογήματος τοποθετούνται σωληνώσεις για τον εμποτισμό των ενεμάτων στο εσωτερικό της τοιχοποιίας.
Η επιλογή των υλικών, ενέσεως, αρμολόγησης, επίχρισης και υγρομόνωσης έγινε μετά από εξειδικευμένη μελέτη προσδιορισμού σύστασης κονιαμάτων και αντοχής λιθοσωμάτων, σε συνεργασία με τα εργαστήρια Δομικών Υλικών και Λήδρα του Πανεπιστημίου Κύπρου.

Παναγία Κοφίνου, Ολοκλήρωση αρμολογήματος νότιας πλευράς

Παναγία Κοφίνου, Ολοκλήρωση αρμολογήματος νότιας πλευράς

Παναγία Κοφίνου, Αρμολόγηση και επίχριση ανατολικού σκέλους
Παναγία Κοφίνου, Αρμολόγηση και επίχριση ανατολικού σκέλους


Από τον Απρίλιο ξεκίνησαν και οι εργασίες αποκατάστασης του ημιερειπωμένου ναού της Αγίας Μαρίνας στο Καντού. Ανυψώθηκαν μέχρι το ύψος των ανωφλίων ο νότιος και δυτικός τοίχος και το δυτικό τμήμα του βορείου τοίχου.

Συμπληρώθηκε ο ημικύλινδρος και ανακατασκευάστηκε το τεταρτοσφαίριο της αψίδας του ιερού βήματος, ενώ ανατάχθηκαν στην αρχική τους θέση τα διασωθέντα αρχιτεκτονικά μέλη του τόξου του τεταρτοσφαιρίου, τα οποία είχαν βρεθεί στις ανασκαφές του 2003. Ανακατασκευάστηκε επίσης, σε αντιστοιχία με το βόρειοανατολικό αψίδωμα, το νοτιοανατολικό και τα δύο αψιδώματα στα δυτικά, καθώς και το τόξο του αρκοσολίου της ταφής που βρέθηκε στο τύμπανο του βορειοδυτικού αψιδώματος.


Αγία Μαρίνα Καντού, Η αποκατάσταση του ημικυλίνδρου, του τεταρτοσφαιρίου, και του νοτιοανατολικού αψιδώματος

Αγία Μαρίνα Καντού, Η αποκατάσταση του ημικυλίνδρου, του τεταρτοσφαιρίου, και του νοτιοανατολικού αψιδώματος


Μέχρι στιγμής για όλες τις πιο πάνω εργασίες από την έναρξη του έργου (7/2011-6/2012) έχει απορροφηθεί ποσό ύψους 160.845,96 ευρώ.ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ: ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΣ 2011


Το Τμήμα Αρχαιοτήτων, Υπουργείο Συγκοινωνιών και Έργων, ανακοινώνει τη λήξη των δύο ανασκαφών που πραγματοποιήθηκαν στα πλαίσια του Έργου: «ΕΥΜΑΘΙΟΣ ΦΙΛΟΚΑΛΗΣ, Ανάδειξη Επιλεγμένων μεσοβυζαντινών μνημείων Κρήτης Κύπρου με καινοτόμες μεθόδους», το οποίο συγχρηματοδοτείται από το Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης στα πλαίσια του προγράμματος διασυνοριακής συνεργασίας Ελλάδα-Κύπρος 2007-2013.

Η πρώτη ανασκαφή πραγματοποιήθηκε στην Αγία Μαρίνα Καντού, μεταξύ της 25η.7.2011-10.10.2011, υπό την εποπτεία της έκτακτης αρχαιολόγου κ. Ντόριας Νικολάου, και έφερε στο φως μικρό μοναστικό συγκρότημα (μετόχι της Μονής της Αμασγούς) του 16ου αιώνα, στο οποίο ανήκε ο ναός. Αποτελείται από εσωτερικό αίθριο χώρο, σε σχήμα Γ, κατά μήκος της νότιας και δυτικής πλευράς του ναού, με σειρά δωματίων στα νότια και περιτείχισμα κατά μήκος της δυτικής πλευράς. Στα βορειοδυτικά υπάρχει μία ακόμα αίθουσα με ταφές, ενώ το υπόλοιπο τμήμα της πλευράς αυτής, το οποίο δεν εμπίπτει σε εσωτερικό χώρο του συγκροτήματος, καταλαμβάνεται από ταφές, οι περισσότερες με νήπια. Μεταξύ των κινητών ευρημάτων ιδιαίτερη σημασία αποδίδεται σε 5 όμοια χρυσά σκυφωτά νομίσματα (ιστάμενα) του Κωνσταντίνου Ι του Δουκός (1059-1067), τα οποία επιβεβαιώνουν την αναγωγή της αρχικής φάσης του ναού στη μεσοβυζαντινή περίοδο (μέσα 11ου αιώνα). Έγινε αποτύπωση των ερειπίων, η οποία αξιοποιείται ήδη για την μελέτη διαμόρφωσης του χώρου και περίφραξη.

Η δεύτερη ανασκαφή έγινε στον περιβάλλοντα χώρο της εκκλησίας της Παναγίας στην Κοφίνου μεταξύ της 8.8-8.11.2011, υπό την εποπτεία της έκτακτης αρχαιολόγου κ. Δήμητρας Δημητρίου, όπου αποκαλύφθηκε πλήρως η αρχαιότερη φάση του ναού, η οποία ανήκει σε μία τρίκλιτη μεταβατική καμαροσκέπαστη βασιλική του 7ου αιώνα, μία αίθουσα δυτικά (νάρθηκας-λιτή) και μία σειράς δωματίων/ προσκτισμάτων στα νότια, τα οποία υπέδειξαν ότι πρόκειται μάλλον για ένα μοναστικό συγκρότημα, τα όρια του οποίου δεν έχουν ακόμα πλήρως αποκαλυφθεί. Είναι σε εξέλιξη η αποτύπωση των ερειπίων και παραδόθηκε ήδη η πρώτη γραμμική αποτύπωση, η οποία αξιοποιείται ήδη για την εκπόνηση της μελέτης διαμόρφωσης. Ο χώρος έχει περιφραχθεί.

Στο ίδιο μνημείο (Παναγία Κοφίνου), ξεκίνησε επίσης η συντήρηση (α΄φάση) των τοιχογραφιών, με εργασίες στερέωσης και καθαρισμού. Ολοκληρώθηκε ήδη το μεγαλύτερο τμήμα των επιφανειών του δυτικού σκέλους και ο τρούλλος, ενώ αφαιρέθηκαν όλα τα στρώματα των κονιαμάτων συμπλήρωσης παλαιότερων επεμβάσεων. Το συνεργείο συντήρησης ανέλαβε επίσης και προώθησε εκτεταμένους καθαρισμούς της αιθάλης απ΄ όλες τις εσωτερικές επιφάνειες των τοιχοποιϊών, ώστε να διαφανεί η έκταση των αρχαίων κονιαμάτων με σοδοβολή. Η δεύτερη φάση θα συνδυαστεί με τις εργασίες συντήρησης των τοιχοποιϊών, που θα ξεκινήσουν στις αρχές του επόμενου έτους.

Για όλες τις πιο πάνω εργασίες απορροφήθηκε ποσό ύψους 101.000 ευρώ.


Αγία Μαρίνα, Καντού

Παναγία Κοφίνου


ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ: ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΣ 2011

Το Τμήμα Αρχαιοτήτων, Υπουργείο Συγκοινωνιών και Έργων, ανακοινώνει την έναρξη της υλοποίησης των δράσεων του έργου ΕΥΜΑΘΙΟΣ ΦΙΛΟΚΑΛΗΣ, Ανάδειξη Επιλεγμένων μεσοβυζαντινών μνημείων Κρήτης-Κύπρου με καινοτόμες μεθόδους».

Το έργο εγκρίθηκε στα πλαίσια του άξονα προτεραιότητας που αφορά στο Φυσικό και Πολιτιστικό Περιβάλλον του Προγράμματος Διασυνοριακής Συνεργασίας Ελλάδα-Κύπρος 2007-2013. Το εν λόγω έργο εγκρίθηκε για συγχρηματοδότηση την 8η Απριλίου 2011 από την Επιτροπή Επιλογής Πράξεων του Προγράμματος. Συγκεκριμένα, εγκρίθηκαν 34 έργα συνολικής αξίας περίπου 31 εκατομμυρίων ευρώ, εκ των οποίων το 80% θα χρηματοδοτηθεί από το Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης της Ευρωπαϊκής Ένωσης (ΕΤΠΑ) και το 20% από εθνικούς πόρους.

Ο σχεδιασμός και η υλοποίηση του έργου ΕΥΜΑΘΙΟΣ ΦΙΛΟΚΑΛΗΣ αποτελεί προϊόν συνεργασίας Τμήματος Αρχαιοτήτων, Εκκλησίας της Κύπρου (Ιερά Μονή Αμασγούς, Μητροπόλεις Λεμεσού και Τριμμυθούντος) και 28ης Εφορείας Βυζαντινών Αρχαιοτήτων Δυτικής Κρήτης του Ελληνικού Υπουργείου Πολιτισμού.

Σε αυτό συμπεριλαμβάνονται δράσεις συνολικής αξίας 1.303.800 ευρώ, εκ των οποίων οι 519.000 ευρώ θα δαπανηθούν για την αποκατάσταση και ανάδειξη δύο μεσοβυζαντινών μνημείων της Δυτικής Κρήτης, την Παναγία την Πατσώ στη Σύβριτο και τον Άγιο Ευτύχιο στο Χρωμονάστηρο του Ρεθύμνου, ενώ το υπόλοιπο ποσό, ύψους 784.800 ευρώ, θα δαπανηθεί για την αποκατάσταση και ανάδειξη δύο μεσοβυζαντινών μνημείων στην Κύπρο, την Αγία Μαρίνα του Καντού και την Παναγία της Κοφίνου.

Έχουν ήδη ξεκινήσει στην Κύπρο από την 25η Ιουλίου και την 8η Αυγούστου 2011 οι ανασκαφικές έρευνες στον περιβάλλοντα χώρο των υπό διαχείριση μνημείων, υπό την εποπτεία δύο συμβασιούχων Αρχαιολόγων, της κ. Ντόριας Νικολάου και της κ. Δήμητρας Δημητρίου, ενώ παράλληλα προωθούνται οι διαδικασίες για τα έργα αποκατάστασης των δύο μνημείων.Αγία Μαρίνα, Καντού

Παναγία, Κοφίνου
Κατεβάστε το Acrobat Reader Αρχείο ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ final sept 11.pdf (Μέγεθος αρχείου:208,58Kb)[
Κατεβάστε το Word Αρχείο Δελτίο τύπου 13.12.2011..doc (Μέγεθος αρχείου:59,16Kb)[
Κατεβάστε το Word Αρχείο δελτίο τύπου ιούλιος 2012.doc (Μέγεθος αρχείου:301,9Kb)[
Κατεβάστε το Acrobat Reader Αρχείο PRESS RELEASE January 2013 GR.pdf (Μέγεθος αρχείου:622,25Kb)[
Κατεβάστε το Acrobat Reader Αρχείο PRESS RELEASE AUGUST 2013 GREEK.pdf (Μέγεθος αρχείου:851,3Kb)

Αρχή Σελίδας


© 2005 - 2022 Κυπριακή Δημοκρατία, Υπουργείο Μεταφορών, Επικοινωνιών και Έργων

Τμήμα Αρχαιοτήτων
Αρχική Σελίδα | Κυβερνητική Πύλη Διαδικτύου | Αποποίηση | Υπεύθυνος Σελίδας