Τμήμα Αρχαιοτήτων

Ανασκαφές

Αθηένου-Μάλλουρα: Davidson College, Davidson, North Carolina.


Το Υπουργείο Συγκοινωνιών και ΄Εργων, Τμήμα Αρχαιοτήτων, ανακοινώνει την έναρξη των φετινών ανασκαφών του Αρχαιολογικού Προγράμματος Αθηένου. Το Πρόγραμμα διεξάγεται υπό τη διεύθυνση του Καθηγητή Μιχάλη Κ. Τουμάζου και χρηματοδοτείται από το Davidson College, Davidson, North Carolina. Κύριος στόχος της φετινής έρευνας είναι η διερεύνηση του αγροτικού ιερού στη θέση Αθηένου-Μάλλουρα, που χρονολογείται από την Κύπρο-Αρχαϊκή μέχρι και τη Ρωμαϊκή περίοδο. Οι φετινές έρευνες θα διαρκέσουν από τις 11 Ιουνίου μέχρι τις 16 Ιουλίου 2012.Παρακαλώ κάντε κλικ εδώ για να εκτυπώσετε το έγγραφο.
Εκτύπωση