Τμήμα Αρχαιοτήτων


Μνημεία
Ναός του Αγίου Μάμα, Λουβαράς


Η εκκλησία του Αγίου Μάμα βρίσκεται στο νότιο τμήμα της οροσειράς του Τροόδους, στο χωριό Λουβαράς, σε απόσταση 27 περίπου χιλιομέτρων βόρεια της πόλης της Λεμεσού.

Πρόκειται για μία μικρών διαστάσεων εκκλησία που οικοδομήθηκε το 1455, σύμφωνα με την κτητορική επιγραφή στο δυτικό τοίχο, πάνω από την είσοδο που ενώνει τον κυρίως ναό με το νάρθηκα. Ο ναός κτίστηκε από τον πρωτοϊερέα Κωνσταντίνο, με δαπάνες του Ιωάννου Κρομύδου και του Γεώργιου Πελεκάνου, προύχοντες του χωριού, μετά των συζύγων τους Ειρήνης και Ελένης. Τα δύο ζευγάρια των δωρητών εικονίζονται σε στάση δέησης εκατέρωθεν της επιγραφής. Ως ζωγράφος του ναού αναφέρεται ο Φίλιππος Γουλ, που εκτός από τον συγκεκριμένο ναό τοιχογράφησε και το ναό του Σταυρού του Αγιασμάτι στη Πλατανιστάσα.


Ναός του Αγίου Μάμα, Λουβαράς
Ναός του Αγίου Μάμα, Λουβαράς


Ο αρχιτεκτονικός τύπος του ναού ανήκει στην κατηγορία του ξυλόστεγου. Αρχικά κτίστηκε χωρίς νάρθηκα και ήταν μικρών διαστάσεων. Ο σημερινός νάρθηκας στο δυτικό άκρο του ναού αποτελεί μεταγενέστερη προσθήκη. Η εκκλησία έχει δύο εισόδους, μία στην νότια και μία στην δυτική πλευρά, ενώ απουσιάζουν σχεδόν εξ’ ολοκλήρου τα παράθυρα. Το δάπεδο της εκκλησίας είναι στρωμένο με πλίνθους.


Ναός του Αγίου Μάμα, Λουβαράς
Ναός του Αγίου Μάμα, Λουβαράς


Το εσωτερικό της εκκλησίας είναι κατάγραφο. Οι τοιχογραφίες βάσει επιγραφής στον δυτικό τοίχο, χρονολογούνται στα 1495. Ένας μεγάλος αριθμός των τοιχογραφιών της έχει μικρογραφικό χαρακτήρα εξαιτίας των μικρών διαστάσεων του ναού, κάτι που τις κάνει ιδιαίτερα ενδιαφέρουσες. Χαρακτηρίζονται από ένα συγκερασμό της δυτικής τέχνης με παλαιά πρότυπα της Μακεδονικής Σχολής. Εν τούτοις, ο ζωγράφος δεν καταφέρνει να αφομοιώσει τις επιδράσεις που δέχεται. Το εικονογραφικό αποτέλεσμα χαρακτηρίζεται από βαριές αναλογίες και στις πολυπρόσωπες σκηνές. Καλύτερες είναι οι αναλογίες των όρθιων αγίων, που είναι ζωγραφισμένοι χαμηλά στους τοίχους.

Παρόλο που το εικονογραφικό πρόγραμμα του ναού έχει υποστεί μεγάλη φθορά, οι τοιχογραφίες που διασώθηκαν διατηρούν αρκετά από τα χαρακτηριστικά τους. Οι τοίχοι του ναού είναι διαιρεμένοι σε τρεις ζώνες. Οι δύο ανώτερες αποτελούνται από πολυπρόσωπες σκηνές περιορισμένης έκτασης. Στην κάτω ζώνη απεικονίζονται όρθιες μορφές αγίων, σε φυσικό σχεδόν μέγεθος. Τέλος στο τεταρτοσφαίριο της αψίδας απεικονίζεται η Θεοτόκος στον τύπο της Βλαχερνίτισσας.


Ναός του Αγίου Μάμα, Λουβαράς
Ναός του Αγίου Μάμα, ΛουβαράςΕπαρχία Λεμεσού
Τηλέφωνο --
Ώρες λειτουργίας
Τιμή εισιτηρίου Δωρεάν

Πίσω

Παρακαλώ κάντε κλικ εδώ για να εκτυπώσετε το έγγραφο.
Εκτύπωση