Τμήμα Αρχαιοτήτων


Χρονολογικός Πίνακας

ΧΡΟΝΟΛΟΓΙΚΟΣ ΠΙΝΑΚΑΣ


ΠΕΡΙΟΔΟΣ ΧΡΟΝΟΛΟΓΗΣΗ
Ακεραμεική Νεολιθική10η - 6η χιλιετία π.Χ.
Κεραμεική Νεολιθική5500-3900 π.Χ.
Χαλκολιθική 3900-2500 π.Χ.
Πρώϊμη Εποχή του Χαλκού2500-2000 π.Χ.
Μέση Εποχή του Χαλκού 2000 -1650 π.Χ.
Ύστερη Εποχή του Χαλκού1650-1050 π.Χ.
Γεωμετρική1050-750 π.Χ.
Αρχαϊκή 750-475 π.Χ.
Κλασική475-312 π.Χ.
Ελληνιστική312-58 π.Χ.
Ρωμαϊκή58 π.Χ.-395 μ.Χ.
Παλαιοχριστιανική395-μέσα 7ου μ.Χ.
Βυζαντινή-Αραβικές Επιδρομέςμέσα 7ου-965 μ.Χ.
Βυζαντινή 965-1191 μ.Χ.
Φραγκοκρατία1191-1489 μ.Χ.
Ενετοκρατία1489-1571 μ.Χ.
Οθωμανική περίοδος1571-1878 μ.Χ.
Αγγλοκρατία1878-1960 μ.Χ.

Παρακαλώ κάντε κλικ εδώ για να εκτυπώσετε το έγγραφο.
Εκτύπωση