Τμήμα Αρχαιοτήτων


Ελεγχόμενες Περιοχές

English
ΑΙΤΗΣΕΙΣ ΓΙΑ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΜΕΣΑ ΣΤΗΝ ΕΛΕΓΧΟΜΕΝΗ ΠΕΡΙΟΧΗ Η ΣΤΗΝ ΓΕΙΤΟΝΙΑ ΑΡΧΑΙΟΥ ΜΝΗΜΕΙΟΥ

Οι ιδιοκτήτες οικοδομών που βρίσκονται μέσα σε Ελεγχόμενες Περιοχές ή κοντά σε Αρχαία Μνημεία, θα πρέπει να γνωρίζουν ότι βάσει του Άρθρου 11 του Περί Αρχαιοτήτων Νόμου και της Δήλωσης Πολιτικής καμία ανάπτυξη δεν μπορεί να γίνει χωρίς την προηγούμενη εξασφάλιση της σχετικής άδειας από την αρμόδια αρχή.

Η άδεια παραχωρείται όταν εξασφαλιστεί η έγκριση του Τμήματος Αρχαιοτήτων, το οποίο ελέγχει την ανάπτυξη όσον αφορά το ύψος και την εξωτερική εμφάνιση. Το Τμήμα Αρχαιοτήτων δύναται να θέσει στην αίτηση για ανάπτυξη τους όρους που κρίνει απαραίτητους για τη διατήρηση και προστασία του φυσικού/δομημένου περιβάλλοντος του αρχαίου μνημείου που βρίσκεται στην περιοχή της ανάπτυξης.

Άδεια χρειάζεται ακόμα και για εργασίες περιορισμένης κλίμακας, όπως μπογιάντισμα εξωτερικών όψεων, επισκευές στη στέγη ή στο μπαλκόνι, ή συντήρηση/αντικατάσταση κουφωμάτων. Σε αυτή την περίπτωση οι ενδιαφερόμενοι θα πρέπει να αποτείνονται στον οικείο Έπαρχο, Δήμο ή Κοινοτικό Συμβούλιο για πληροφορίες σχετικά με την αίτηση που πρέπει να υποβάλουν.Αρχείο Acrobat ReaderΚατάλογος Ελεγχόμενων περιοχών και Προδιαγραφές για Ανάπτυξη σε αυτές.


Κατεβάστε το Adobe Reader

Παρακαλώ κάντε κλικ εδώ για να εκτυπώσετε το έγγραφο.
Εκτύπωση