Τμήμα Αρχαιοτήτων


Χαιρετισμός Διευθυντή

Αγαπητοί επισκέπτες,

Το Τμήμα Αρχαιοτήτων Κύπρου έχει επιφορτιστεί με μια εξαιρετικά σημαντική, πολύπλευρη και δύσκολη αποστολή: τη διαχείριση της πολιτιστικής μας κληρονομιάς. Είναι πολύ καλά γνωστό ότι η γεωγραφική θέση και οι ιστορικές συγκυρίες που βίωσε το νησί διά μέσου των αιώνων, οδήγησαν στη δημιουργία ενός πολιτισμού ο οποίος άφησε πλούσια κατάλοιπα τόσο στην επιφάνεια όσο και στα σπλάχνα της κυπριακής γης.

Από την ίδρυση του στα 1935, το Τμήμα Αρχαιοτήτων είναι αρμόδιο για την ανασκαφή, τη συντήρηση και την προβολή των αρχαιολογικών καταλοίπων και ταυτόχρονα για τη συντήρηση, αποκατάσταση και προβολή των αρχαίων μνημείων ολόκληρης της Κύπρου. Είναι επίσης υπεύθυνο για τη λειτουργία, τον εμπλουτισμό, την επέκταση και την ίδρυση κρατικών αρχαιολογικών μουσείων. Δυστυχώς λόγω της τουρκικής εισβολής του 1974, το Τμήμα δεν δύναται να ασκήσει τις αρμοδιότητες του στο κατεχόμενο μέρος της Κύπρου.

Στην ιστοσελίδα μας θα βρείτε πληροφορίες που αφορούν το ιστορικό και τις αρμοδιότητες του Τμήματος Αρχαιοτήτων, καθώς και τα μουσεία, τα μνημεία και τους αρχαιολογικούς χώρους της Κύπρου. Επιπλέον υπάρχουν πληροφορίες για τις ανασκαφές που διεξάγονται στο νησί, τις εκδόσεις του Τμήματος, τη νομοθεσία, τα εκπαιδευτικά προγράμματα και έντυπα που αφορούν την εξυπηρέτηση του πολίτη.

Στόχος μας είναι η άμεση και εύκολη παροχή πληροφοριών για τα πιο πάνω θέματα και ταυτόχρονα ο εμπλουτισμός και η βελτίωση της ιστοσελίδας μας. Το θέμα της αρχαιολογίας της Κύπρου παραμένει ένα δυναμικά εξελισσόμενο αντικείμενο με το οποίο ασχολούνται συστηματικά επιστήμονες και ερευνητικά κέντρα ανά την υφήλιο. Το Τμήμα Αρχαιοτήτων, ως κύριος διαχειριστής και θεματοφύλακας της πολιτιστικής μας κληρονομιάς, πρέπει να έχει δυναμική παρουσία και στο χώρο της ηλεκτρονικής πληροφόρησης για να μπορέσει ευκολότερα να ανταποκριθεί στις απαιτήσεις της σύγχρονης κοινωνίας.


Δρ. Μαρίνα Σολομίδου-Ιερωνυμίδου

Διευθύντρια Τμήματος Αρχαιοτήτων
Παρακαλώ κάντε κλικ εδώ για να εκτυπώσετε το έγγραφο.
Εκτύπωση