Τμήμα Αρχαιοτήτων


Βιβλιοθήκη Τμήματος Αρχαιοτήτων

English
ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΑΡΧΑΙΟΤΗΤΩΝ

Σχεδόν ταυτόχρονα με την ίδρυση του Κυπριακού Μουσείου το 1895 μια μικρή συλλογή βιβλίων και περιοδικών αρχαιολογικού περιεχομένου σχημάτισε τον πρώτο πυρήνα της τωρινής βιβλιοθήκης του Κυπριακού Μουσείου και κατ’ επέκταση του Τμήματος Αρχαιοτήτων που ιδρύθηκε λίγο αργότερα το 1935. Από το 1935 η συγκέντρωση βιβλίων γύρω από το πυρήνα άρχισε να γίνεται εντατικότερη. Νέες ανάγκες που προέκυψαν με την επέκταση των αρχαιολογικών ερευνών και δημοσιεύσεων γύρω από τη κυπριακή αρχαιολογία, γλυπτική, κεραμεική, επιγραφική, νομισματική, θέματα Πολιτιστικής Κληρονομιάς και σε σχέση με τη μελέτη των χωρών της Μέσης Ανατολής, Μικράς Ασίας και γενικά τον ευρύτερο χώρο της Μεσογείου, έθεσαν ως επιτακτική ανάγκη τον εμπλουτισμό της έτσι ώστε να καλύψει ένα ευρύτερο γεωγραφικό και θεματικό τομέα.

Στη συλλογή της συμπεριλαμβάνεται η πολύτιμη δωρεά του Λουκή Πιερίδη. Η συλλογή αυτή δωρήθηκε στη βιβλιοθήκη του Τμήματος Αρχαιοτήτων από τον ανιψιό του Ζήνωνα Πιερίδη το 1941 και αποτελείται από σημαντικές παλαίτυπες, πρωτότυπες και αρχέτυπες, εκδόσεις ανεκτίμητης ιστορικής και πολιτισμικής αξίας. Εκτός της συλλογής του Λουκή Πιερίδη στη βιβλιοθήκη του Τμήματος Αρχαιοτήτων εντάσσονται και οι δωρεές του A.H.S. Megaw, S. Baxter, T. Mogabgab, W. Cunnis, καθώς επίσης και η πολύτιμη δωρεά εφημερίδων του Αριστείδη Κουδουνάρη που καλύπτουν χρονικά το τέλος του 19ου αιώνα εως τις αρχές του 20ου αιώνα.

Σκοπός της είναι να διαφυλάξει το έντυπο και χειρόγραφο υλικό της και να το μετατρέψει σε ψηφιακή μορφή έτσι ώστε να μπορεί να διατίθεται για σκοπούς έρευνας. Το υλικό αυτό βρίσκεται κάτω από ελεγχόμενο περιβάλλον με σταθερή υγρασία και θερμοκρασία.

Επισημαίνεται και πάλι ότι η βιβλιοθήκη του Τμήματος Αρχαιοτήτων θεωρείται η σημαντικότερη στη Κύπρο στο τομέα της Κυπριακής Αρχαιολογίας λόγω της σπανιότητας και του πλούσιου εντύπου και ηλεκτρονικού υλικού της. Συμπεριλαμβάνει 230 τίτλους περιοδικών που καλύπτουν ευρύ φάσμα της παγκόσμιας εκδοτικής παραγωγής της αρχαιολογίας, 30.000 τόμους βιβλίων και ανατύπων.

Εκτός των αγορών και δωρεών η βιβλιοθήκη του Τμήματος Αρχαιοτήτων εμπλουτίζει το υλικό της και με τη μέθοδο των ανταλλαγών εκδόσεων. Συνεργάτες από 32 χώρες του εξωτερικού όπως Πανεπιστήμια, Ερευνητικά Κέντρα και Οργανισμοί ανταλλάσουν το υλικό του με τις εκδόσεις του Τμήματος. Από τη συνεργασία αυτή επωφελούνται 72 οργανισμοί, Πανεπιστήμια και Ερευνητικά Κέντρα των πιο πάνω χωρών.

Διοικητικά η βιβλιοθήκη υπάγεται στο Διευθυντή του Τμήματος Αρχαιοτήτων και η λειτουργία της διέπεται από Εσωτερικούς Κανονισμούς Λειτουργίας και από τα υφιστάμενα Σχέδια Υπηρεσίας.


Δικαίωμα χρήσης του υλικού της βιβλιοθήκης

Δικαίωμα χρήσης έχουν όλοι οι λειτουργοί του Τμήματος Αρχαιοτήτων, τα Μέλη των αρχαιολογικών αποστολών της Κύπρου και του εξωτερικού, καθηγητές των Πανεπιστημίων της Κύπρου και του εξωτερικού, προπτυχιακοί και μεταπτυχιακοί φοιτητές μετά από έγκριση της Διεύθυνσης.


Πρόσβαση στο υλικό της βιβλιοθήκης

Η βιβλιοθήκη δεν είναι δανειστική και η μελέτη του υλικού της γίνεται εντός του χώρου της.


Ωράριο Βιβλιοθήκης

8.00 – 15.00 Δευτέρα- Παρασκευή

Τηλέφωνο επικοινωνίας:

22865848

SAFE PASS
Παρακαλώ κάντε κλικ εδώ για να εκτυπώσετε το έγγραφο.
Εκτύπωση