Τμήμα Αρχαιοτήτων


Εκδόσεις
ΚΑΤΑΛΟΓΟΣ
ΚΥΒΕΡΝΗΤΙΚΩΝ ΕΚΔΟΣΕΩΝ ΤΟΥ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΑΡΧΑΙΟΤΗΤΩΝ
ΚΥΠΡΟΥ
ΜΟΝΟΓΡΑΦΙΕΣ

1.
Karageorghis, V., Corpus Vasorum Antiquorum.Cyprus. Fascicule I. Cyprus Museum Nicosia - Larnaca District Museum (Nicosia 1963)
13.15
2.
Karageorghis, V., Corpus Vasorum Antiquorum. Cyprus. Fascicule II, Private Collections (Nicosia 1965)
13.15
3.
Karageorghis, V., Sculptures from Salamis, Vol. I (Nicosia 1964) €10.75
4.
Karageorghis, V., Sculptures from Salamis, Vol. II (Nicosia 1966) €9.90
5.
Karageorghis, V., Excavations in the Necropolis of Salamis, Vol. I (Nicosia 1967) €26.15
6.
Karageoghis, V., Excavations in the Necropolis of Salamis, Vol. II (Nicosia 1970) €53.80
7.
Karageorghis, V., Excavations in the Necropolis of Salamis, Vol. III (Nicosia 1973)
£31.50
53.82
8.
Karageorghis, V., Excavations in the Necropolis of Salamis, Vol. IV (Nicosia 1978) €17.10
9.
Nicolaou, I. and Mitford, T.B., Inscriptions from Salamis (Nicosia 1974) €21.55
10.
Karageorghis, V. (ed)., Acts of the International Archaeological Symposium "The Mycenaeans in the Eastern Mediterranean" (Nicosia 1993) €21.55
11.
Karageorghis, V. (ed)., Acts of the International Archaeological Symposium "The Relations between Cyprus and Crete, ca 2000-500 B.C. (Nicosia 1978) €30.60
12.
Karageorghis, V. (ed)., Acts of the International Seminar Sponsored by UNESCO and the LIMC, Nicosia 20th-27th September 1982 €7.20
13.
Karageorghis, V., Acts of the International Archaeological Symposium "Cyprus between the Orient and the Occident" (Nicosia 1986) €44.95
14.
Karageorghis, V., Excavations at Kition I. The Tombs (Nicosia 1974) €38.60
15.
Clerc, G.; Karageorghis, V.; Lagarce, E.; Leclant, J., Fouilles de Kition II. Objets Egyptiens et Egyptisants (Nicosia 1976) €38.60
16.
Guzzo Amadazi, M.-G. and Karageorghis, V., Fouilles de Kition III. Inscriptions pheniciennes (Nicosia 1977) €38.60
17.
Karageorghis, V., Excavations at Kition IV, The non-Cypriote pottery (Nicosia 1981)
€27.00
18.
Karageorghis, V., Alaas. A Protogeometric Necropolis in Cyprus (Nicosia 1975) €17.10
19.
Karageorghis, V., Excavations at Kition V .The Pre-Phoenician Levels
(Parts I-IV) (Nicosia 1985)
€215.30
20.
Nicolaou, I. and Mørkholm, O., Paphos I. A Ptolemaic Coin Hoard (Nicosia 1976) €17.10
21.
Karageorghis, V. and Demas, M., Pyla - Kokkinokremmos (Nicosia 1984) €32.30
22.
Karageorghis, V., and Demas, M., Excavations at Maa-Palaeokastro 1979-1986 (Nicosia 1988) €175.80
23.
Nicolaou I. and K., Kazaphani. A Middle/Late Cypriot Tomb at Kazaphani - Agios Andronicos, T.2A.B (Nicosia 1989) €21.55
24.
Nicolaou, I. Paphos II. The Coins from the House of Dionysos (Nicosia 1990) €35.90
25.
Hayes, J.W., Paphos III. The Hellenistic and Roman Pottery (Nicosia 1991) €32.30
26.
Flourentzos, P., Excavations in the Kouris Valley I. The Tombs (Nicosia 1991) €21.55
27.
Nicolaou, I. Cypriot Inscribed Stones (Picture Book No. 6) (Nicosia 1971) €6.30
28.
Flourentzos, P., A Hoard of Medieval Antiquities from Nicosia (Nicosia 1995) €12.65
29.
Pichler, M. (ed.)., A Dragoman House. The House of Hadjigeorgakis Kornesios in Nicosia. A Study of its background and Architecture (Copenhagen 1993)
€21.55
30.
  Χρήστου, Δ. Κυπρο-Αρχαϊκή Μνημειακή Ταφική Αρχιτεκτονική
  (Λευκωσία 1996)
€44.95
31.
Flourentzos, P., Excavations at Kouris Valley II. The Basilica of Alassa (Nicosia 1996)
€23.40
32.
Hadjisavvas S., Agia Napa. Excavations at Makronisos and the Archaeology of the Region (Nicosia 1997). €21.55
33.
Proceedings of the International Archaeological Conference: “Cyprus and the Aegean in Antiquity from the Prehistoric period to the 7th century A.D.” Nicosia 8-10 December 1995 (Nicosia 1997) €57.40
34.
Pilides, D. Pithoi of the Late Bronze Age in Cyprus. Types from the major sites of the period (Nicosia 2000) €23.40
35.
Hadjisavvas, S. and V. Karageorghis (eds), The Problem of Unpublished Excavations. Proceedings of a Conference organized by the Department of Antiquities and the Anastasios G. Leventis Foundation (Nicosia 2000)
€10.75

36.
Ηγουμενίδου Φ. και Φλωρίδου Α. Φικάρδου (εκδ. Α.Γ Λεβέντη) (Λευκωσία 1987) €1.90
37.
Joan Breton Connelly, Votive Sculpture of Hellenistic Cyprus (Nicosia 1988) €26.90
38.
Φλουρέντζος, Π. Ανασκαφές στην Αμαθούντα. Ι. Η Αρχαία Σήραγγα (Λευκωσία 2004) €21.55
39.
Karageorghis, V. Excavations at Kition VI. The Phoenician and Later Levels (Nicosia 1999) €179.40
40.
Nicolaou, I. Paphos V. The Stamped Amphora Handles (Nicosia 2005) €59.80
41.
Imhaus, Brunehilde, Lacrimae Cypriae Vols I and II (Nicosie 2004) €125.60
42.
Peltenberg, E. et al., The Chalcolithic Cemetery of Souskiou-Vathyrkakas €28.70
43. Proceedings of the International Symposium “From Evagoras I to the Ptolemies”, Nicosia 2002 €77.75
44.
Flourentzos, P. The Sarcophagus of Palaipafos (Lefkosia 2007)
€15.40
45.
Flourentzos, P. The Neolithic Settlement of Paralimni (Lefkosia 2008)
€49.60
46.
Μαντζουράνη, Ε. Ανασκαφή του Νεολιθικού Οικισμού Καντού-Κουφόβουνου στην Κύπρο. Μέρος Α. Τομ. Α +Β (Λευκωσία 2009)
€153.00
47.
Pilides, D. George Jeffery: His Diaries and the Ancient Monuments of Cyprus (Lefkosia 2009)
€89.65
48.Georgiou, G. et al., Psematismenos-Trelloukas. An Early Bronze Age Cemetery in Cyprus (Nicosia 2011)
€26,55
49.Flourentzos, P., Two Exceptional Sarcophagi from Larnaka (Nicosia 2011)
€27,35
50. Department of Antiquities, Cyprus (ed.), Faces and Places of Cyprus (1933-1956) (Nicosia 2012)
€24,00
51.Pilides, D. & Papadimitriou, N. (eds.), Ancient Cyprus: Cultures in Dialogue (Exhibition catalogue) (Nicosia 2012)
€31,65
52.Hadjisavvas, S., The Phoenician Period Necropolis of Kition Vol. I (Nicosia 2012)
€30,00
53. Χρήστου, Δ., Ανασκαφές Κουρίου 1975-1998 Vols. I-II (in Greek), 2013
€210,00
54.Pilides, D. & McCarthy, A., Proceedings of the International Workshop “Protecting the Cultural Heritage of Cyprus: Joining efforts in preventing the illicit trafficking of cultural heritage, 2014
€20,00
55.Hadjisavvas, S., The Phoenician Period Necropolis of Kition Vol. II, 2014
€17,00
56.Λυμπουρή-Κοζάκου, Ε., Αποκαταστάσεις Μνημείων στην Κύπρο: Από την ίδρυση του Τμήματος Αρχαιοτήτων το 1935 έως το 2005 (in Greek) (forthcoming)-
57.Alphas, E. & Zachariou-Kaila E., The Body: Lived Experiences in Ancient Cyprus, 2015
€25,00
ΠΕΡΙΟΔΙΚΑ

1. Ετήσια Έκθεση του Τμήματος Αρχαιοτήτων Κύπρου για το έτος 1962 €1.90
2. Ετήσια Έκθεση του Τμήματος Αρχαιοτήτων Κύπρου για το έτος 1963
€1.90
3. Ετήσια Έκθεση του Τμήματος Αρχαιοτήτων Κύπρου για το έτος 1964
€1.90
4. Ετήσια Έκθεση του Τμήματος Αρχαιοτήτων Κύπρου για το έτος 1966
€1.90
5. Ετήσια Έκθεση του Τμήματος Αρχαιοτήτων Κύπρου για το έτος 1968
€1.90
6. Ετήσια Έκθεση του Τμήματος Αρχαιοτήτων Κύπρου για το έτος 1971
€1.90
7. Ετήσια Έκθεση του Τμήματος Αρχαιοτήτων Κύπρου για το έτος 1972
€1.90
8. Ετήσια Έκθεση του Τμήματος Αρχαιοτήτων Κύπρου για το έτος 1973
€1.90
9. Ετήσια Έκθεση του Τμήματος Αρχαιοτήτων Κύπρου για το έτος 1974
€1.90
10. Ετήσια Έκθεση του Τμήματος Αρχαιοτήτων Κύπρου για το έτος 1975
€2.40
11. Ετήσια Έκθεση του Τμήματος Αρχαιοτήτων Κύπρου για το έτος 1976
€2.40
12. Ετήσια Έκθεση του Τμήματος Αρχαιοτήτων Κύπρου για το έτος 1977
€2.40
13. Ετήσια Έκθεση του Τμήματος Αρχαιοτήτων Κύπρου για το έτος 1978
€2.40
14. Ετήσια Έκθεση του Τμήματος Αρχαιοτήτων Κύπρου για το έτος 1979
€2.75
15. Ετήσια Έκθεση του Τμήματος Αρχαιοτήτων Κύπρου για το έτος 1980
€2.75
16. Ετήσια Έκθεση του Τμήματος Αρχαιοτήτων Κύπρου για το έτος 1981
€2.75
17. Ετήσια Έκθεση του Τμήματος Αρχαιοτήτων Κύπρου για το έτος 1982
€2.75
18. Ετήσια Έκθεση του Τμήματος Αρχαιοτήτων Κύπρου για το έτος 1983
€2.75
19. Ετήσια Έκθεση του Τμήματος Αρχαιοτήτων Κύπρου για το έτος 1984
€2.75
20. Ετήσια Έκθεση του Τμήματος Αρχαιοτήτων Κύπρου για το έτος 1985
€2.75
21. Ετήσια Έκθεση του Τμήματος Αρχαιοτήτων Κύπρου για το έτος 1986
€3.60
22. Ετήσια Έκθεση του Τμήματος Αρχαιοτήτων Κύπρου για το έτος 1987
€3.60
23. Ετήσια Έκθεση του Τμήματος Αρχαιοτήτων Κύπρου για το έτος 1988
€3.60
24. Ετήσια Έκθεση του Τμήματος Αρχαιοτήτων Κύπρου για το έτος 1989
€3.60
25. Ετήσια Έκθεση του Τμήματος Αρχαιοτήτων Κύπρου για το έτος 1990
€3.60
26. Ετήσια Έκθεση του Τμήματος Αρχαιοτήτων Κύπρου για το έτος 1991
€3.60
27. Ετήσια Έκθεση του Τμήματος Αρχαιοτήτων Κύπρου για το έτος 1992
€3.60
28. Ετήσια Έκθεση του Τμήματος Αρχαιοτήτων Κύπρου για το έτος 1993
€3.60
29. Ετήσια Έκθεση του Τμήματος Αρχαιοτήτων Κύπρου για το έτος 1994
€3.60
30. Ετήσια Έκθεση του Τμήματος Αρχαιοτήτων Κύπρου για το έτος 1995
€3.60
31. Ετήσια Έκθεση του Τμήματος Αρχαιοτήτων Κύπρου για το έτος 1996
€3.60
32. Ετήσια Έκθεση του Τμήματος Αρχαιοτήτων Κύπρου για το έτος 1997
€3.60
33. Ετήσια Έκθεση του Τμήματος Αρχαιοτήτων Κύπρου για το έτος 1998
€3.60
34. Ετήσια Έκθεση του Τμήματος Αρχαιοτήτων Κύπρου για το έτος 1999
€3.60
35. Ετήσια Έκθεση του Τμήματος Αρχαιοτήτων Κύπρου για το έτος 2000
€3.60
36. Ετήσια Έκθεση του Τμήματος Αρχαιοτήτων Κύπρου για το έτος 2001
€3.60
37. Ετήσια Έκθεση του Τμήματος Αρχαιοτήτων Κύπρου για το έτος 2002
€3.60
38. Ετήσια Έκθεση του Τμήματος Αρχαιοτήτων Κύπρου για το έτος 2003
€3.60
39. Ετήσια Έκθεση του Τμήματος Αρχαιοτήτων Κύπρου για το έτος 2004
£2.10
€3.59
40. Ετήσια Έκθεση του Τμήματος Αρχαιοτήτων Κύπρου για το έτος 2005
€3.60
41. Ετήσια Έκθεση του Τμήματος Αρχαιοτήτων Κύπρου για το έτος 2006
€3.60
42. Ετήσια Έκθεση του Τμήματος Αρχαιοτήτων Κύπρου για το έτος 2007
€3.60
43. Ετήσια Έκθεση του Τμήματος Αρχαιοτήτων Κύπρου για το έτος 2008
€3.60
44. Ετήσια Έκθεση του Τμήματος Αρχαιοτήτων Κύπρου για το έτος 2009
€3.60
45. Ετήσια Έκθεση του Τμήματος Αρχαιοτήτων Κύπρου για το έτος 2010 (υπό δημοσίευση)
-
46. Ετήσια Έκθεση του Τμήματος Αρχαιοτήτων Κύπρου για το έτος 2010 (υπό δημοσίευση)
-
47. Ετήσια Έκθεση του Τμήματος Αρχαιοτήτων Κύπρου για το έτος 2011 (υπό δημοσίευση)
-
48. Ετήσια Έκθεση του Τμήματος Αρχαιοτήτων Κύπρου για το έτος 2012 (υπό δημοσίευση)
-
49. Ετήσια Έκθεση του Τμήματος Αρχαιοτήτων Κύπρου για το έτος 2013 (υπό δημοσίευση)
-
1. Επιστημονική Επετηρίδα του Τμήματος Αρχαιοτήτων Κύπρου (RDAC) 1963
€9.05
2. Επιστημονική Επετηρίδα του Τμήματος Αρχαιοτήτων Κύπρου (RDAC) 1964
€9.05
3. Επιστημονική Επετηρίδα του Τμήματος Αρχαιοτήτων Κύπρου (RDAC) 1965
€9.05
4. Επιστημονική Επετηρίδα του Τμήματος Αρχαιοτήτων Κύπρου (RDAC) 1966
€9.05
5. Επιστημονική Επετηρίδα του Τμήματος Αρχαιοτήτων Κύπρου (RDAC) 1967
€10.75
6. Επιστημονική Επετηρίδα του Τμήματος Αρχαιοτήτων Κύπρου (RDAC) 1968
€10.75
7. Επιστημονική Επετηρίδα του Τμήματος Αρχαιοτήτων Κύπρου (RDAC) 1969
€10.75
8. Επιστημονική Επετηρίδα του Τμήματος Αρχαιοτήτων Κύπρου (RDAC) 1970
€13.50
9. Επιστημονική Επετηρίδα του Τμήματος Αρχαιοτήτων Κύπρου (RDAC) 1971
€13.50
10. Επιστημονική Επετηρίδα του Τμήματος Αρχαιοτήτων Κύπρου (RDAC) 1972
€15.40
11. Επιστημονική Επετηρίδα του Τμήματος Αρχαιοτήτων Κύπρου (RDAC) 1973
€13.50
12. Επιστημονική Επετηρίδα του Τμήματος Αρχαιοτήτων Κύπρου (RDAC) 1974
€15.40
13. Επιστημονική Επετηρίδα του Τμήματος Αρχαιοτήτων Κύπρου (RDAC) 1975 €17.10
14. Επιστημονική Επετηρίδα του Τμήματος Αρχαιοτήτων Κύπρου (RDAC) 1976 €21.55
15. Επιστημονική Επετηρίδα του Τμήματος Αρχαιοτήτων Κύπρου (RDAC) 1977 €21.55
16. Επιστημονική Επετηρίδα του Τμήματος Αρχαιοτήτων Κύπρου (RDAC) 1978 €26.15
17. Επιστημονική Επετηρίδα του Τμήματος Αρχαιοτήτων Κύπρου (RDAC) 1979 €27.00
18. Επιστημονική Επετηρίδα του Τμήματος Αρχαιοτήτων Κύπρου (RDAC) 1980 €32.30
19. Επιστημονική Επετηρίδα του Τμήματος Αρχαιοτήτων Κύπρου (RDAC) 1981 €35.90
20. Επιστημονική Επετηρίδα του Τμήματος Αρχαιοτήτων Κύπρου (RDAC) 1982 €43.05
21. Επιστημονική Επετηρίδα του Τμήματος Αρχαιοτήτων Κύπρου (RDAC) 1983 €46.65
22. Επιστημονική Επετηρίδα του Τμήματος Αρχαιοτήτων Κύπρου (RDAC) 1984 €50.25
23. Επιστημονική Επετηρίδα του Τμήματος Αρχαιοτήτων Κύπρου (RDAC) 1985 €44.95
24. Επιστημονική Επετηρίδα του Τμήματος Αρχαιοτήτων Κύπρου (RDAC) 1986 €44.95
25. Επιστημονική Επετηρίδα του Τμήματος Αρχαιοτήτων Κύπρου (RDAC) 1987 €46.80
26. Επιστημονική Επετηρίδα του Τμήματος Αρχαιοτήτων Κύπρου (RDAC) 1988
(Μέρος 1 και 2)
€100.50
27. Επιστημονική Επετηρίδα του Τμήματος Αρχαιοτήτων Κύπρου (RDAC) 1989 €34.15
28. Επιστημονική Επετηρίδα του Τμήματος Αρχαιοτήτων Κύπρου (RDAC) 1990 €35.90
29. Επιστημονική Επετηρίδα του Τμήματος Αρχαιοτήτων Κύπρου (RDAC) 1991 €34.15
30. Επιστημονική Επετηρίδα του Τμήματος Αρχαιοτήτων Κύπρου (RDAC) 1992 €44.95
31. Επιστημονική Επετηρίδα του Τμήματος Αρχαιοτήτων Κύπρου (RDAC) 1993 €55.70
32. Επιστημονική Επετηρίδα του Τμήματος Αρχαιοτήτων Κύπρου (RDAC) 1994 €62.90
33. Επιστημονική Επετηρίδα του Τμήματος Αρχαιοτήτων Κύπρου (RDAC) 1995 €52.10
34. Επιστημονική Επετηρίδα του Τμήματος Αρχαιοτήτων Κύπρου (RDAC) 1996 €66.45
35. Επιστημονική Επετηρίδα του Τμήματος Αρχαιοτήτων Κύπρου (RDAC) 1997 €66.45
36. Επιστημονική Επετηρίδα του Τμήματος Αρχαιοτήτων Κύπρου (RDAC) 1998 €50.25
37. Επιστημονική Επετηρίδα του Τμήματος Αρχαιοτήτων Κύπρου (RDAC) 1999 €62.90
38. Επιστημονική Επετηρίδα του Τμήματος Αρχαιοτήτων Κύπρου (RDAC) 2000 €62.90
39. Επιστημονική Επετηρίδα του Τμήματος Αρχαιοτήτων Κύπρου (RDAC) 2001 €62.90
40. Επιστημονική Επετηρίδα του Τμήματος Αρχαιοτήτων Κύπρου (RDAC) 2002 €62.90
41. Επιστημονική Επετηρίδα του Τμήματος Αρχαιοτήτων Κύπρου (RDAC) 2003
€62.90
42. Επιστημονική Επετηρίδα του Τμήματος Αρχαιοτήτων Κύπρου (RDAC) 2004
€62.90
43. Επιστημονική Επετηρίδα του Τμήματος Αρχαιοτήτων Κύπρου (RDAC) 2005
€62.90
44. Επιστημονική Επετηρίδα του Τμήματος Αρχαιοτήτων Κύπρου (RDAC) 2006
€62.90
45. Επιστημονική Επετηρίδα του Τμήματος Αρχαιοτήτων Κύπρου (RDAC) 2007
€62.90
46. Επιστημονική Επετηρίδα του Τμήματος Αρχαιοτήτων Κύπρου (RDAC) 2008
€62.90
47. Επιστημονική Επετηρίδα του Τμήματος Αρχαιοτήτων Κύπρου (RDAC) 2009 (Λευκωσία 2010)
€62.90
48. Επιστημονική Επετηρίδα του Τμήματος Αρχαιοτήτων Κύπρου (RDAC) 2010 (Λευκωσία 2012)
€62.90
49. Επιστημονική Επετηρίδα του Τμήματος Αρχαιοτήτων Κύπρου (RDAC) 2011-2012 (υπό δημοσίευση)
-


ΟΔΗΓΟΙ ΜΟΥΣΕΙΩΝ ΚΑΙ ΜΝΗΜΕΙΩΝ


1.
Αββαϊον του Πέλλαπαϊς. Οδηγός (Λευκωσία 1973) €0.70
2.
Έγκωμη Αλάσια. Οδηγός (Λευκωσία 1964)
€0.70
3.
Το Φρούριον της Καντάρας (Λευκωσία 1973)
€0.70
4.
Le Brun, A., Khirokitia: Guide pour la visite du site. (διατ. μόνο στα γαλλικά)
€0.70
5.
Κούριον. Οδηγός (Λευκωσία 1963) (διατ. μόνο στα ελληνικά)
€0.70
6.
Σαλαμίς. Οδηγός (Λευκωσία 1973)
€0.70
7.
  Φρούριο Αγίου Ιλαρίωνος. Οδηγός
€0.70
8.
  Ανάκτορον του Βουνίου και Θέατρον των Σόλων. Οδηγός. (Λευκωσία 1965)
€0.70
9.
  Σύντομη Ιστορία και Περιγραφή της Παλαιπάφου (Κουκλιών)
€0.70
10.
Φρούριον Βουφαβέντο
€0.70
11.
Σύντομος Οδηγός εις τας Ανασκαφάς του Κιτίου
€0.70
12.
  «Βασιλικό Παρεκκλήσι», Πυργά. Οδηγός
€0.70
13.
Ταμασσός: Σύντομος Οδηγός στους Βασιλικούς Τάφους και στο Μοναστήρι του Αγ. Ηρακλειδίου
€0.70
14.
Kisa Bir Rehber, Kibris Müzesine
€0.70
15. Ηγουμενίδου - Ριζοπούλου Ευφρ. Το αρχοντικό του Δραγομάνου της Κύπρου Χατζηγεωργάκη Κορνέσιου (εκδ. Πολιτιστικού Ιδρύματος Τραπέζης Κύπρου σε συνεργασία με το Τμήμα Αρχαιοτήτων) (Λευκωσία 1991) (διατ. και στα αγγλικά, γαλλικά και
γερμανικά)
€5.50
16.Οδηγός Κουρίου. (εκδ. Πολιτιστικού Ιδρύματος Τραπέζης Κύπρου σε συνεργασία με το
Τμήμα Αρχαιοτήτων) (Λευκωσία 1987) (διατ. και στα αγγλικά, γερμανικά και γαλλικά)
€4.00
17.Aupert P. et al. Οδηγός Αμαθούντας. (εκδ. Πολιτιστικού Ιδρύματος Τραπέζης Κύπρου σε
συνεργασία με το Τμήμα Αρχαιοτήτων) (Λευκωσία 1999)
€7.50
18.Μιχαηλίδης Δ. και Daszewski W.A. Οδηγός Ψηφιδωτών Πάφου.(εκδ. Πολιτιστικού Ιδρύματος Τραπέζης Κύπρου σε συνεργασία με το Τμήμα Αρχαιοτήτων) (Λευκωσία 1989) (διαθ. και στα αγγλικά, γαλλικά και γερμανικά) €5.50
19.Le Brun A. Νεολιθική Χοιροκοιτία. (εκδ. Πολιτιστικού Ιδρύματος Τραπέζης Κύπρου σε συνεργασία με το Τμήμα Αρχαιοτήτων) (Λευκωσία 1997) (διαθ. και στα αγγλικά, γαλλικά και
γερμανικά)
€7.50
20. Φλουρέντζος Π. Οδηγός Επαρχιακού Μουσείου Λάρνακας (Λευκωσία 1995) €3.60
No documents found

Παρακαλώ κάντε κλικ εδώ για να εκτυπώσετε το έγγραφο.
Εκτύπωση