Ελληνικά
Logo of the Republic of Cyprus Department of Antiquities title=


Home Page |FAQ | Site Map | Links | Contact Us
Search:  
Search
Advanced Search         
Excavations
Back
PrintPrint


Erimi-Laonin tou Porakou: University of Torino


2019

(Site Director: Luca Bombardieri)


The Department of Antiquities, Ministry of Transport, Communications and Works announces the completion of the 2019 excavation season of the Italian Erimi Archaeological Project at Erimi-Laonin tou Porakou, where a team from the University of Torino, directed by Dr. Luca Bombardieri, successfully investigated an extended area of the Middle Bronze Age settlement.

The ancient site is located on a high plateau on the eastern Kouris river bank, covering an average area of 2 hectares. Seven relevant coeval contexts different in use and function have been cleared in 2019 both in the workshop complex and in the residential quarter.

The investigation of the workshop complex on the top of the hill revealed that this area, mainly intended for the production of dyed textiles, had a pivotal role and a peculiar ideological significance for the Prehistoric community of Erimi. By extending the investigated area towards the northern, western and southern wings of the complex, a series of three new rectangular roofed units (SA IX, SA XI, SA XII) were fully excavated.

Western unit SA IX (5,00x3,70m.), along with the adjacent unit SA X, formed a small roofed annex directly connected with the major unit SA V. This tripartite compound functioned as a small workshop shrine with ritual function, presumably connected with the productive activity and its ideological implications.

The excavation in the southern wing revealed a large open working area, successively transformed into a roofed unit (SA XI, 7,40x7,70m.), a large rectangular unit was also fully investigated to the North of the complex (SA XII, 8,50x3,50m.). The location of this unit in the northernmost extension of the workshop, facing the valley cliff, is a strong indication of the coherent design of the complex, which now appears to have had a central courtyard enclosed by three series of parallel rooms to the North, West and South. The entrance to SA XII from the East is equipped with a stepped monolithic threshold; this unit served as a multi-functional space for storing and processing, as documented by the presence of pithoi and large vessels set in the floor, along with grinding and mortar-like installations.

The excavation in the residential quarter, located on the major lower terrace of the settlement, revealed a long-term use and transformation of the architectural layout, with a domestic unit in Area T2, in an area which has been successively transformed into a SW-NE connection alley, leading to the workshop complex at the top of the hill. Likewise, an intense building activity occurred in the South-western section of the residential quarter (Areas T3 and B2) during the most recent Phase A, where massive wall structures were built over a series of smaller domestic units belonging to the earliest occupation phase (Phase B). Most probably, all these building operations were coeval and part of a homogeneous new design of the inhabited spaces and internal communication routes in later Middle Bronze Age. This also involved the construction of the large circuit wall previously traced back in Area T1, which segregate the settlement and the extra-mural funerary clusters (Area E, southern cemetery).

A relevant exception to the standard burial customs at Middle Bronze Age Erimi was revealed by the excavation of unit 1 (4,40x3,90m.) in residential Area T3. Within the collapsed structures pertaining to the abandonment of this unit, the inhumation of a female individual was found. The body was set face down near a pre-existing stone basin set into the floor, where two single Red Polished hemispherical bowls were deposited as possible offerings. Preliminary analysis of the human remains confirmed that her age at death was between 15 and 20 years old. Interestingly, a few parallel cases of intra-mural anomalous female burials were documented in Early and Middle Bronze Age contexts in Cyprus, thus suggesting a possible differentiated mortuary treatment in specific contexts.

The 2019 fieldwork season involved a team of archaeologists of the University of Torino, 2019 an anthropologist from the University of Sheffield, an archaeobotanist from the Cyprus Institute and a team of three restorers from the University of West Attica in Athens (Architectural Conservation Lab) and the Getty Conservation Program.

The fieldwork was carried out under permit and thanks to the scientific collaboration of the Department of Antiquities of Cyprus, in an on-going positive collaboration with the staff of the Archaeological Museum of the Lemesos District as well as of the Local Archaeological Kourion Museum, Episkopi.

Erimi-Laonin tou Porakou, 2019
Erimi-Laonin tou Porakou

Κατεβάστε το Acrobat Reader Αρχείο 2009 ENGL.pdf (Μέγεθος αρχείου:142,29Kb)[
Κατεβάστε το Acrobat Reader Αρχείο ENGLISH 2011.pdf (Μέγεθος αρχείου:136,45Kb)[
Κατεβάστε το Acrobat Reader Αρχείο PRESS 2012 ENGL.pdf (Μέγεθος αρχείου:68,89Kb)[
Κατεβάστε το Acrobat Reader Αρχείο 2013 engl.pdf (Μέγεθος αρχείου:115,66Kb)[
Κατεβάστε το Acrobat Reader Αρχείο Erimi_2014_en.pdf (Μέγεθος αρχείου:303,88Kb)[
Κατεβάστε το Acrobat Reader Αρχείο ERIMI-LAONIN TOU PORAKOU 2016_ENGLISH.pdf (Μέγεθος αρχείου:507,1Kb)[
Κατεβάστε το Acrobat Reader Αρχείο ERIMI-LAONIN TOU PORAKOU 2017_ENGLISH.pdf (Μέγεθος αρχείου:975,25Kb)[
Κατεβάστε το Acrobat Reader Αρχείο ERIMI_2018.pdf (Μέγεθος αρχείου:447,68Kb)[
Κατεβάστε το Acrobat Reader Αρχείο 2019_ΕΝ.pdf (Μέγεθος αρχείου:195,09Kb)
Top

Best viewed with MS Internet Explorer 5.5+, Netscape Navigator 6.2+


© 2005 - 2019 Republic of Cyprus, Ministry of Transport, Communications and Works

Department of Antiquities
Home Page | Government Web Portal | Disclaimer | Webmaster