Κατηγορία*:Συμβάσεις
Συνδέσεις*: http://www.icrc.org/ihl.nsf/FULL/590?OpenDocument
Τίτλος*:Second Protocol to the Hague Convention of 1954 for the Protection of Cultural Property in the Event of Armed Conflict (1999 Protocol)
Διαγραφή:Όχι