Δημιουργία συνδέσμων στην αγγλική εκδοση της ιστοσελίδας
Κατηγορία*:Organisations
Συνδέσεις*: http://whc.unesco.org/cyprus2009
Τίτλος*:UNESCO: Virtual representations of Cyprus' listed monuments
Διαγραφή:Όχι