Κατηγορία*:Υπουργεία
Συνδέσεις*: http://www.culture.gr/war/index.jsp
Τίτλος*:2. Υπουργείο Πολιτισμού και Τουρισμού Ελλάδος
Διαγραφή:Όχι