Κατηγορία*:Οργανισμοί
Συνδέσεις*: http://whc.unesco.org/cyprus2009
Τίτλος*:UNESCO: Εικονικές παρουσιάσεις μνημείων Κύπρου
Διαγραφή:Όχι