Δημιουργία συνδέσμων στην αγγλική εκδοση της ιστοσελίδας
Κατηγορία*:Ministries
Συνδέσεις*: http://www.culture.gr/war/index_en.jsp
Τίτλος*:2. Hellenic Ministry of Culture and Tourism
Διαγραφή:Όχι