Δημιουργία συνδέσμων στην αγγλική εκδοση της ιστοσελίδας
Κατηγορία*:Organisations
Συνδέσεις*: http://www.iccrom.org/
Τίτλος*:ICCROM (International Centre for the Study of the Preservation and Restoration of Cultural Property)
Διαγραφή:Όχι