Δημιουργία συνδέσμων στην αγγλική εκδοση της ιστοσελίδας
Κατηγορία*:Conventions
Συνδέσεις*: http://www.un-documents.net/cpcpeac.htm
Τίτλος*:Convention for the Protection of Cultural Property in the Event of Armed Conflict with Regulations for the Execution of the Convention
The Hague, 14 May 1954
Διαγραφή:Όχι