Κυλιόμενο Κείμενο: 18 Μαϊου, Διεθνής Ημέρα Μουσείων και Ευρωπαϊκή Νύκτα Μουσείων
Ταχύτητα: 2