English
Έμβλημα της Κυπριακής Δημοκρατίας Τμήμα Αρχαιοτήτων


Αρχική Σελίδα |Συνήθεις Ερωτήσεις | Χάρτης Πλοήγησης | Συνδέσεις | Επικοινωνία
Αναζήτηση:  
Αναζήτηση
Ειδική Αναζήτηση         
Ευρωπαϊκά Προγράμματα
Πίσω
ΕκτύπωσηΕκτύπωση


AΜ'ΕΡΓΟΝ«ΑΜ’ ΕΡΓΟΝ»
Ανάπλαση αρχαιολογικών χώρων ως πάρκων και δημιουργία θεματικών μουσειακών μονάδων ως πόλων τουριστικής αξιοποίησης και επισκεψιμότητας στο ακριτικό Αγαθονήσι (Ελλάς) και στη Λευκωσία (Κύπρος).


ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ

Το έργο με το ακρωνύμιο «ΑΜ’ ΕΡΓΟΝ» εγκρίθηκε τον Ιούλιο του 2012 και η σύμβαση υπογράφηκε τον Δεκέμβριο του 2012. Ακολουθούν σημαντικές πληροφορίες τόσο για το ευρωπαϊκό πρόγραμμα γενικότερα, όσο και ειδικότερα για το «ΑΜ’ ΕΡΓΟΝ».

1. «Πρόγραμμα Διασυνοριακής Συνεργασίας Ελλάδα-Κύπρος 2007-2013»
2. Διάρθρωση Προγράμματος
3. «ΑΜ’ ΕΡΓΟΝ»
4. Εγκεκριμένος Προϋπολογισμός Έργου
5. Στόχος προγράμματος «ΑΜ’ ΕΡΓΟΝ»
6. Χρονικό Πλαίσιο Προγράμματος
7. Τμήμα Αρχαιοτήτων και διαχείριση προγράμματος

Σημειώνεται ότι η έναρξη της υλοποίησης των ενεργειών για το πρόγραμμα ξεκίνησαν ήδη εντός του 2012. Από πλευράς Τμήματος Αρχαιοτήτων, οι δαπάνες που έφτασαν της €20.172,39, αφορούσαν προκαταρκτικές εργασίες του έργου, ενώ παράλληλα συντονιστικές εργασίες και διαβουλεύσεις με άλλα Τμήματα ξεκίνησαν, ώστε να γίνει στελέχωση του προγράμματος, με κύριο συντονιστή το Τμήμα Αρχαιοτήτων.

Εξαιτίας των γεγονότων που κλόνισαν την οικονομία του τόπου μας, η έναρξη υλοποίησης του έργου δεν πραγματοποιήθηκε τον Ιανουάριο του 2013, αφού λόγω των συγκυριών, υπήρξε πρόβλημα για της πιστώσεις του προγράμματος. Με τη βοήθεια τόσο της Κοινής Τεχνικής Γραμματείας στη Θεσσαλονίκη, αλλά κυρίως του Γραφείου Προγραμματισμού στην Κύπρο, έγινε κατορθωτό να ληφθεί έγκριση από το Υπουργείο Οικονομικών για το πρόγραμμα. Το πράσινο φως δόθηκε στο τέλος Ιουνίου 2013, ενώ άμεσα, αρχές Ιουλίου 2013, ξεκίνησαν οι εργασίες. Στο παρόν στάδιο, ένα μήνα πλέον εργασιών, το Τμήμα Αρχαιοτήτων έχει να επιδείξει σημαντικές εργασίες αποκατάστασης στο κτίριο της Αγγλοκρατίας που βρίσκεται επί του Λόφου του Αγίου Γεωργίου (ΠΑ.ΣΥ.Δ.Υ., Λεωφόρος Δημοσθένη Σεβέρη) στη Λευκωσία.

1. «Πρόγραμμα Διασυνοριακής Συνεργασίας Ελλάδα-Κύπρος 2007-2013»

Πρόκειται για πρόγραμμα χρηματοδότησης έργων από την Ευρωπαϊκή Ένωση, με ποσοστό χρηματοδότησης 80% από το Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης (ΕΤΠΑ) και ποσοστό 20% από εθνικούς πόρους.
Το πρόγραμμα εγκρίθηκε από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή στις 28/03/2008 με την απόφαση C(2008)1131/28-03-2008.

Επιλέξιμες περιοχές του προγράμματος είναι οι Περιφέρειες Κρήτης (νομοί Ηρακλείου, Λασιθίου, Ρεθύμνου και Χανίων), Βορείου Αιγαίου (Νομοί Λέσβου, Σάμου και Χίου) και Νοτίου Αιγαίου (Νομός Δωδεκανήσου) στην Ελλάδα, καθώς και ολόκληρη η Κύπρος.

Ο γενικός στόχος του Προγράμματος «Ελλάδα - Κύπρος» είναι «η ανάδειξη της περιοχής ως πόλος αειφόρου ανάπτυξης στον ευρύτερο χώρο της Νοτιοανατολικής Μεσογείου στην κατεύθυνση ενίσχυσης της ανταγωνιστικότητας».
Το Τμήμα Αρχαιοτήτων, σε συνεργασία με την ΚΒ’ Εφορεία Προϊστορικών και Κλασικών Αρχαιοτήτων Ρόδου, υπέβαλε αίτηση στο πρόγραμμα κάτω από τον Άξονα Προτεραιότητας 2 (Φυσικό και Πολιτιστικό Περιβάλλον), με Ειδικό Στόχο την Αξιοποίηση και διαχείριση φυσικών και πολιτιστικών πόρων (Ειδικός στόχος 2.1).

2. Διάρθρωση Προγράμματος

«Διαχειριστική Αρχή» είναι η Ειδική Υπηρεσία Διαχείρισης των Επιχειρησιακών Προγραμμάτων του Στόχου «Ευρωπαϊκή Εδαφική Συνεργασία» και είναι αρμόδια για δώδεκα (12) Προγράμματα Ευρωπαϊκής Εδαφικής Συνεργασίας. Είναι το όργανο διαχείρισης και συντονισμού για πέντε (5) διμερή διασυνοριακά Προγράμματα, εκ των οποίων το ένα είναι το πρόγραμμα «Ελλάδα-Κύπρος 2007-2013». Διαφορετικά, ονομάζεται και «Κοινή Τεχνική Γραμματεία». Εδράζεται στη Θεσσαλονίκη.
Στην Κύπρο, το τμήμα που είναι υπεύθυνο για το πρόγραμμα διασυνοριακής συνεργασίας, τόσο για Πληροφόρηση όσο και για παροχή βοήθειας στους αιτητές και Εταίρους, είναι το Γραφείο Προγραμματισμού (Υπουργείο Οικονομικών).
«Επικεφαλής Έταιρος» (ΕπΕτ) είναι ο πρώτος Έταιρος στο πρόγραμμα, ο οποίος έχει την ευθύνη για την κατευθείαν επικοινωνία με τη Διαχειριστική Αρχή.
Ο δεύτερος Έταιρος (Ετ2) είναι ο φορέας με τον οποίο έχει γίνει από κοινού η αίτηση και στο πρόγραμμα αναμένεται η κοινή υλοποίηση των στόχων των δύο Εταίρων.

3. «ΑΜ’ ΕΡΓΟΝ»

Είναι το ακρωνύμιο (σύντομος τίτλος) του προγράμματος που έχει εγκριθεί, με βάση την απόφαση της Επιτροπής Επιλογής Πράξεων του Προγράμματος (Δελτίο Τύπου: 30/07/2012, 3η Πρόσκληση Υποβολής Αιτήσεων). Το ακρωνύμιο αποτελεί μέρος της αρχαίας φράσης “Αμ’έπος αμ’έργον”, δηλαδή «το ’πε και το ’κανε» (Ηρόδοτος ΙΙΙ.135 «αμα έπος τε και έργον εποίει» δηλ. μόλις ξεστόμιζε το λόγο, έκανε και το έργο). Η επιλογή του ακρωνυμίου έγινε μετά από έρευνα και κρίθηκε ως το καταλληλότερο για να συμπτύξει σε δύο λέξεις τόσο την ανάγκη για την υλοποίηση του έργου όσο και την ετοιμότητα των Εταίρων για την άμεση υλοποίηση του.

4. Εγκεκριμένος Προϋπολογισμός Έργου

Επικεφαλής Έταιρος (ΚΒ’ Εφορεία Αρχαιοτήτων Ρόδου) €500.000 (80% ΕΤΠΑ, 20% Ελλάδα)
Έταιρος 2 (Τμήμα Αρχαιοτήτων) €950.000 (80% ΕΤΠΑ, 20% Κύπρος)

5. Στόχος προγράμματος «ΑΜ’ ΕΡΓΟΝ»

Στόχος του προγράμματος είναι η ανάπλαση και διαμόρφωση αρχαιολογικών χώρων, ώστε να γίνουν πόλος έλξης και πνεύμονας πολιτισμού με τη λειτουργίας τους ως αρχαιολογικών πάρκων, ενώ παράλληλα, με την αξιοποίηση κτιριακών εγκαταστάσεων για τη δημιουργία τοπικών μουσείων, προωθείται η καλύτερη ενημέρωση του κοινού, η εκπαίδευση και μάθηση για την τοπική ιστορία.

Στην περίπτωση του Επικεφαλούς Εταίρου, ο αρχαιολογικός χώρος βρίσκεται στο Αγαθονήσι, ένα μικρό νησί κοντά στη Σάμο, αλλά με σημαντικότατα αρχαιολογικά ευρήματα, ανάμεσα στα οποία ιδιαίτερη θέση κατέχει η μελισσοκομία και η σύνδεση της με αρχαία ελληνικά κείμενα, το οχυρό που διατηρείται σε πολύ καλή κατάσταση κ.ά. Όσον αφορά τις κτιριακές εγκαταστάσεις, ο Επικεφαλής Εταίρος πρόκειται να κτίσει εξολοκλήρου μικρό εκθεσιακό χώρο στην περιοχή του αρχαιολογικού πάρκου.

Στην περίπτωση του Εταίρου 2, ο αρχαιολογικός χώρος βρίσκεται στο Λόφο του Αγίου Γεωργίου (ΠΑ.ΣΥ.ΔΥ) στη Λευκωσία, ο οποίος εικάζεται ότι αποτελεί τον πυρήνα της αρχαίας πόλης της Λήδρας. Όσον αφορά τις κτιριακές εγκαταστάσεις, ο Εταίρος 2 πρόκειται να αποκαταστήσει υφιστάμενο κτίριο της Αγγλοκρατίας για σκοπούς διαμόρφωσης μουσειακού χώρου για την ιστορία της Λευκωσίας σύμφωνα με τα αρχαιολογικά ευρήματα, μελετητηρίων, χώρου περιοδικών εκθέσεων και χώρου διαλέξεων.

6. Χρονικό Πλαίσιο Προγράμματος

Έναρξη: Δεκέμβριος 2012
Λήξη: Δεκέμβριος 2014

*Συνολικά, 24 μήνες από την ημερομηνία υπογραφής των συμβολαίων μεταξύ Διαχειριστικής Αρχής και Εταίρων, όλες οι εργασίες που καταγράφονται στην Ανάλυση Παραδοτέων (Τεχνικά Δελτία) πρέπει να έχουν ολοκληρωθεί. Αναμένεται λόγω καθυστερήσεως έναρξης του προγράμματος να ζητηθεί παράταση για το έργο.

7. Τμήμα Αρχαιοτήτων και διαχείριση προγράμματος

Υπεύθυνος έργου: Δρ Δέσπω Πηλείδου (Έφορος Αρχαιοτήτων)
Οικονομικός υπεύθυνος: κα Μαρία Μιχαήλ (Αρχαιολογικός Λειτουργός)
Υπεύθυνος επικοινωνίας: κα Μαρία Μιχαήλ (Αρχαιολογικός Λειτουργός)

Επικοινωνία:
Διεύθυνση Αλληλογραφίας: Μουσείου 1, 1516 Λευκωσία, Κύπρος
Email: antiquitiesdept@da.mcw.gov.cy
mmichael.deptantiq@gmail.com
Αρ. Τηλ.: 00 357 – 22 865 818
Αρ. Τηλεομ.: 00 357 – 22 303 148

Αρχή Σελίδας


Καλύτερη Απεικόνιση με MS Internet Explorer 5.5+, Netscape Navigator 6.2+


© 2005 - 2019 Κυπριακή Δημοκρατία, Υπουργείο Μεταφορών, Επικοινωνιών και Έργων

Τμήμα Αρχαιοτήτων
Αρχική Σελίδα | Κυβερνητική Πύλη Διαδικτύου | Αποποίηση | Υπεύθυνος Σελίδας