Δημιουργία συνδέσμων στην αγγλική εκδοση της ιστοσελίδας
Κατηγορία*:Municipalities
Συνδέσεις*: http://www.kerynia.org/english/index.shtm
Τίτλος*:6. Kyrenia Municipality
Διαγραφή:Όχι