Τμήμα Αρχαιοτήτων


Ημερολόγιο Δραστηριοτήτων
Διεθνής Ημερίδα με θέμα: Η προστασία της πολιτιστικής κληρονομιάς της Κύπρου: Κοινή προσπάθεια για την αποτροπή της παράνομης διακίνησης πολιτιστικών αγαθών
15/10/2011

Κάντε κλικ εδώ για να δείτε τη φωτογραφία σε μεγένθυνση
ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ / PROGRAMME

Ημερίδα με θέμα: Η προστασία της πολιτιστικής κληρονομιάς της Κύπρου: Κοινή προσπάθεια για την αποτροπή της παράνομης διακίνησης πολιτιστικών αγαθών
Workshop titled: Protecting the Cultural Heritage of Cyprus: Joining Efforts
in preventing the illicit trafficking of cultural heritage


Σάββατο 15/10/11: Αίθουσα Τελετών Ιδρύματος Αρχιεπισκόπου Μακαρίου Γ΄
Saturday 15/10/11: Ceremony Hall, Archbishop Makarios III Foundation


Πρόεδρος Συνεδρίας: Κα Σμαράγδα Μπουτοπούλου, Προϊσταμένη Τμήματος μη Δημοσίων Αρχαιολογικών Μουσείων και Συλλογών και Αρχαιοπωλείων, Διεύθυνση Μουσείων, Εκθέσεων και Εκπαιδευτικών Προγραμμάτων, Υπουργείο Πολιτισμού και Τουρισμού, Ελλάδα
Session Chair: Ms Smaragda Boutopoulou, Head of the Department for the non State Archaeological Museums and Collections and for Antique Shops, Directorate of Museums, Exhibitions and Educational Programmes, Ministry of Culture and Tourism, Greece

9.00-9.15 Το πρόβλημα της παράνομης διακίνησης αρχαιοτήτων και η αντιμετώπισή του
Δρ. Δέσπω Πηλείδου, Έφορος Αρχαιοτήτων, Τμήμα Αρχαιοτήτων
Combating the problem of the illicit trafficking of antiquities
Dr. Despo Pilides, Curator of Antiquities, Department of Antiquities

9.20-9.35 Οι προσπάθειες της Εκκλησίας της Κύπρου για την αντιμετώπιση του παράνομου εμπορίου της πολιτιστικής κληρονομιάς
Θεοφιλέστατος Επίσκοπος Νεαπόλεως κος Πορφύριoς, Ιερά Αρχιεπισκοπή Κύπρου
The efforts of the Church of Cyprus towards the prevention of the illicit trafficking of religious heritage
His Eminence the Bishop of Neapolis Porfyrios, Holy Archbishopric of Cyprus

9.40-9.55 Η Προστασία και Διατήρηση της Πολιτιστικής Κληρονομιάς: Η Διεθνής Διάσταση και η σημασία της συνεργασίας στον τομέα αυτό
Κος Ανδρέας Κακουρής, Διευθυντής Διεύθυνσης Κυπριακού & Τουρκίας, Υπουργείο Εξωτερικών
Protecting and Preserving Cultural Heritage: The International Aspect and the Importance of Cooperation
Mr. Andreas Kakouris, Head of Division of Cyprus Question and Turkey, Ministry of Foreign Affairs


10.00-10.15 Ο ρόλος του Τμήματος Τελωνείων στην αντιμετώπιση της παράνομης διακίνησης της πολιτιστικής κληρονομιάς
Κα Ελευθερία Σ. Γεωργίου, Τμήμα Τελωνείων
The role of Customs today in the fight against the illegal trafficking of cultural heritage
Ms Eleftheria S. Georgiou, Department of Customs and Excise

10.20-10.35 H καταστροφή της πολιτιστικής κληρονομιάς της Κύπρου και η παράνομη διακίνησή της
Υπαστυνόμος Μιχάλης Γαβριηλίδης, Γραφείο Πολιτιστικής Κληρονομιάς, Αρχηγείο Αστυνομίας
The destruction/looting of Cyprus’ cultural heritage and its illicit trafficking
Lieutenant Michalis Gavrielides, Cultural Heritage Office, Cyprus Police
10.40-10.50 (Ταινία μικρού μήκους με θέμα την παράνομη διακίνηση πολιτιστικών αντικειμένων)
(Short film on the subject of the illegal trafficking of cultural objects)


10.50-11.20 Διάλειμμα
Coffee Break

Πρόεδρος συνεδρίας: Κος Ανδρέας Κακουρής, Διευθυντής Διεύθυνσης Κυπριακού & Τουρκίας, Υπουργείο Εξωτερικών

Session Chair: Mr. Andreas Kakouris, Head of Division of Cyprus Question and Turkey, Ministry of Foreign Affairs


11.20-11.35 Οι ενέργειες της Γραμματείας της UNESCO σε σχέση με την εφαρμογή της Σύμβασης της UNESCO 1970, της Σύμβασης UNIDROIT 1995 και της Επιτροπής της UNESCO για την Επιστροφή και τον Επαναπατρισμό πολιτιστικών αγαθών
Κος Jan Hladik, Αναπληρωτής Διευθυντής, Προστασία Πολιτιστικής Κληρονομιάς, Τμήμα Συνθηκών, Διεύθυνση Πολιτιστικών Εκφράσεων και Πολιτιστικής Κληρονομιάς, UNESCO
The activities of the UNESCO Secretariat with regard to the implementation of the 1970 Convention, the 1995 UNIDROIT Convention and the UNESCO Return and Restitution Committee
Mr. Jan Hladik, Acting Chief of the Cultural Heritage Protection Treaties Section, Division for Cultural Expressions and Heritage, UNESCO

11.40-11.55 Τι διδάχτηκε η ΕΔΘΕ των Η.Π.Α. από την εφαρμογή του Ψηφίσματος 1631
Δρ. Elizabeth Prodromou, Αντιπρόεδρος, Επιτροπή Διεθνούς Θρησκευτικής Ελευθερίας, Η.Π.Α.
What USCIRF Learned in Carrying out Resolution 1631
Dr. Elizabeth Prodromou, Vice-Chair, United States Commission on International Religious Freedom (USCIRF)

12.00-12.15 20+ χρόνια συνεργασίας Η.Π.Α. και Κύπρου για την αποτροπή της σύλησης σε αρχαιολογικούς χώρους
Δρ. Α. Cohen, Ανώτερος Αναλυτής Πολιτιστικής Κληρονομιάς, Κέντρο Πολιτιστικής Κληρονομιάς, Υπουργείο Εξωτερικών, Η.Π.Α.
20+ years of U.S. and Cypriot cooperation to reduce the incentive for pillage at cultural sites
Dr. A. Cohen, Senior Cultural Property Analyst, Cultural Heritage Center, U.S. Department of State

12.20-12.35 Οι εμπειρίες του Τμήματος Carabinieri TPC στην καταπολέμηση της παράνομης διακίνησης πολιτιστικών αγαθών
Συνταγματάρχης Luigi Cortellessa, Βοηθός Διοικητής του Τμήματος Carabinieri για την προστασία της Πολιτιστικής Κληρονομιάς, Ιταλία
Experiences of Carabinieri TPC Department in the fight against illicit traffic of cultural objects
Colonel Luigi Cortellessa, Deputy Commander of Carabinieri, Department for the Protection of Cultural Heritage, Italy

12.40-13.00 Συζήτηση
Discussion
Απογευματινή Συνεδρία
Afternoon Session

Πρόεδρος Συνεδρίας: Δρ. Παναγιώτης Νικολαΐδης, Υπεύθυνος Γραφείου Πολιτιστικής Κληρονομιάς, Αρχηγείο Αστυνομίας

Session Chair: Dr. Panayiotis Nicolaides, Head of Cultural Heritage Office, Cyprus Police

15.00-15.30 Η μεταφορά της πολιτιστικής περιουσίας και οι διμερείς συμφωνίες: το νομικό πλαίσιο και η εφαρμογή του στην Ελβετία
Κα Tania Esposito, Νομικός, Βοηθός Διευθύντρια Ομοσπονδιακού Γραφείου Πολιτισμού, Ελβετική Συνομοσπονδία
Transfer of Cultural Property and Bilateral Agreements: the Legal Frame and its Execution in Switzerland
Ms Tania Esposito, Attorney, Deputy Head of Federal Office of Culture, Swiss Confederation


15.30-16.00 Παράνομη διακίνηση πολιτιστικής περιουσίας: το παράδειγμα της Κύπρου και η λύση των προβλημάτων σύμφωνα με το διεθνές Δίκαιο
Κα Τερέζα Παπαδημητρίου, Ανώτερη Ειδική Νομικός, Νομική Βιβλιοθήκη του Κογκρέσσου, Η.Π.Α.
Illicit Trade of Cultural property: The case of Cyprus and remedies under International Law
Ms Theresa Papademetriou, Senior Foreign Law Specialist, Law Library of Congress, U.S.A.

16.00-16.30 Διάλειμμα
Coffee break


Πρόεδρος Συνεδρίας: Δρ. Ιωάννης Ηλιάδης, Διευθυντής Βυζαντινού Μουσείου Ιδρύματος Αρχιεπισκόπου Μακαρίου Γ΄
Session Chair: Dr. Ioannis Eliades, Director of Byzantine Museum, Archbishop Makarios III Foundation


16.30-17.00 Η παράνομη διακίνηση των πολιτισμικών αγαθών και η Δέουσα Επιμέλεια. Η ελληνική εμπειρία
Κα Σμαράγδα Μπουτοπούλου, Προϊσταμένη Τμήματος μη Δημοσίων Αρχαιολογικών Μουσείων και Συλλογών και Αρχαιοπωλείων, Διεύθυνση Μουσείων, Εκθέσεων και Εκπαιδευτικών Προγραμμάτων, Υπουργείο Πολιτισμού και Τουρισμού, Ελλάδα
The illicit trafficking of cultural goods and the implementation of due diligence. The experience of Greece
Ms Smaragda Boutopoulou, Head of the Department for the non State Archaeological Museums and Collections and for Antique Shops, Directorate of Museums, Exhibitions and Educational Programmes, Ministry of Culture and Tourism, Greece

Πρόεδροι συνεδρίας: Δρ. Μαρία Χατζηκωστή, Διευθύντρια, Τμήμα Αρχαιοτήτων
Δρ. Andrew McCarthy, Διευθυντής Αμερικανικού Ινστιτούτου Κυπριακών Αρχαιολογικών Ερευνών

Co-Chairs: Dr. Maria Hadjicosti, Director, Department of Antiquities
Dr. Andrew McCarthy, Director, CAARI

17.00-17.30 Συζήτηση και Συμπεράσματα
Discussion and Conclusions


Παρακαλώ κάντε κλικ εδώ για να εκτυπώσετε το έγγραφο.
Εκτύπωση