Κατηγορία*:Οργανισμοί
Συνδέσεις*: http://www.unesco.org.cy/english/index.shtm
Τίτλος*:UNESCO: Κυπριακή Εθνική Επιτροπή
Διαγραφή:Όχι