Δημιουργία συνδέσμων στην αγγλική εκδοση της ιστοσελίδας
Κατηγορία*:Conventions
Συνδέσεις*: http://www.unidroit.org/english/conventions/1995culturalproperty/main.htm
Τίτλος*:The 1995 UNIDROIT Convention on Stolen or Illegally Exported Cultural Objects
Διαγραφή:Όχι