Δημιουργία συνδέσμων στην αγγλική εκδοση της ιστοσελίδας
Κατηγορία*:Organisations
Συνδέσεις*: http://www.icomos.org
Τίτλος*:ICOMOS (International Council on Monuments and Sites)
Διαγραφή:Όχι