ΕκτύπωσηΕκτύπωση Κλείσιμο Κλείσιμο

Κυπριακή Δημοκρατία
Αποστολή


Αποστολή της Υπηρεσίας Αεροναυτικών Πληροφοριών είναι η διασφάλιση της ροής των αεροναυτικών πληροφοριών και δεδομένων, απαραίτητων για την ασφαλή, ομαλή και αποδοτική διεξαγωγή της αεροναυτιλίας, σύμφωνα με τις διατάξεις του International Civil Aviation Organisation (ICAO).

No documents found


© 2013 - 2023 Κυπριακή Δημοκρατία,
Υπουργείο Συγκοινωνιών και Έργων - Πολιτική Αεροπορία,
Υπηρεσία Αεροναυτικών Πληροφοριών