Τμήμα Ηλεκτρονικών Επικοινωνικών

Ανακοινώσεις
Ιστοσελίδα «Ψηφιακή Κύπρος» (www.digitalcyprus.gov.cy)
10/10/2012
Ιστοσελίδα «Ψηφιακή Κύπρος» (www.digitalcyprus.gov.cy) έχει τεθεί σε λειτουργία. Στην εν λόγω ιστοσελίδα παρουσιάζεται η ψηφιακή στρατηγική και οι δράσεις που περιλαμβάνει, με σκοπό να ενεργεί ως παρατηρητήριο για την παρακολούθηση και ενημέρωση όλων των εμπλεκομένων σε σχέση με την ανάπτυξη και την πρόοδο των διαφόρων δράσεων της ψηφιακής στρατηγικής στην Κύπρο. Πατήστε εδώ.

Αποστολή της Σελίδας


Κάντε κλικ εδώ για να τυπωθεί το κείμενο
Εκτυπώστε το Κείμενο