Έμβλημα Κυπριακής Δημοκρατίας
Ψηφιακή Κύπρος
Οριζόντιες Δράσεις > Οριζόντιες Δράσεις > Δράση 21.1: Εξασφάλιση υπηρεσιών επικοινωνιακού γραφείου για καταρτισμό λεπτομερούς επικοινωνιακού πλάνου προώθησης της ψηφιακής στρατηγικής στην κυπριακή κοινωνία

Οριζόντιες ΔράσειςΔράση 21.1: Εξασφάλιση υπηρεσιών επικοινωνιακού γραφείου για καταρτισμό λεπτομερούς επικοινωνιακού πλάνου προώθησης της ψηφιακής στρατηγικής στην κυπριακή κοινωνία

Εξασφάλιση υπηρεσιών επικοινωνιακού γραφείου για να καταρτίσει λεπτομερές επικοινωνιακό πλάνο προώθησης της ψηφιακής στρατηγικής στην κυπριακή κοινωνία με στόχο την ενημέρωση των πολιτών για:

i. Τις δυνατότητες των ΤΠΕ και τα οφέλη που προκύπτουν από τη χρήση τους,
ii. τις διαθέσιμες ηλεκτρονικές υπηρεσίες και πως μπορούν να τις αξιοποιήσουν στις καθημερινές τους δραστηριότητες,
iii. τις πηγές απόκτησης γνώσης και ικανότητας αξιοποίησης των διαθέσιμων ηλεκτρονικών υπηρεσιών, και
iv. τις διαθέσιμες μεθόδους πρόσβασης.


Το επικοινωνιακό πλάνο θα περιλαμβάνει:

i. Δημιουργία ιστοσελίδας «Ψηφιακή Κύπρος», στην οποία να παρουσιάζεται η ψηφιακή στρατηγική και οι δράσεις που περιλαμβάνει. Η ιστοσελίδα θα ενεργεί ως παρατηρητήριο με σκοπό την παρακολούθηση και ενημέρωση όλων των εμπλεκομένων για την ανάπτυξη της ψηφιακής στρατηγικής στην Κύπρο και την πρόοδο των διαφόρων δράσεων της ψηφιακής στρατηγικής. Η ιστοσελίδα θα περιλαμβάνει στατιστικά δεδομένα, τελευταίες τεχνολογικές εξελίξεις στον τομέα των ΤΠΕ, συνδέσεις με φορείς και επιχειρήσεις και γενικά πληροφορίες, μέτρα, μελέτες έργα και εκδηλώσεις οι οποίες προωθούν και αναπτύσσουν την χρήση και την αξιοποίηση των ΤΠΕ. Επιπλέον, η ιστοσελίδα θα περιλαμβάνει και κοινωνικά δίκτυα που να απευθύνονται σε διαφορετικές ομάδες πληθυσμού (πχ νεολαία, επιχειρήσεις κλπ), ώστε να είναι δυνατή η συνεισφορά των πολιτών σε τομείς της στρατηγικής που τους αφορούν. Με αυτό τον τρόπο δημιουργούνται νέα κανάλια επικοινωνίας και συνεργασίας μεταξύ Κυβέρνησης και πολίτη που βοηθούν στον εκσυγχρονισμό και στη διατήρηση μιας έξυπνης ζωντανής ψηφιακής στρατηγικής. Επίσης, η ιστοσελίδα θα λαμβάνει υπόψη την προσβασιμότητα από τις ευάλωτες ομάδες του πληθυσμού.
ii. Εκστρατείες για ενημέρωση του κοινού μέσω των Μέσων Μαζικής Ενημέρωσης (δημοσίευση άρθρων σε εφημερίδες και άλλα έντυπα μέσα, μέσω ραδιοφώνου και τηλεόρασης).
iii. Ενημέρωση του κοινού μέσω της διεξαγωγής συνεδρίων, εργαστηρίων και σεμιναρίων.
iv. Διοργάνωση συναντήσεων/εργαστηρίων/ημερίδων προς διασφάλιση της έντονης και ενεργής συμμετοχής των ευάλωτων ομάδων του πληθυσμού.
v. Διοργάνωση συναντήσεων/εργαστηρίων/ημερίδων με στόχο την ενημέρωση του κοινού για την «πράσινη χρήση των ΤΠΕ». Να παρουσιάζονται διάφορες οικολογικές λύσεις, τα οφέλη τους, οι πιθανοί τρόποι χρηματοδότησης ή επιδότησης τους.
vi. Ετοιμασία ενημερωτικών εντύπων για κάποιες από τις σημαντικότερες, για τον πολίτη δράσεις που περιλαμβάνει η στρατηγική. Τα έντυπα αυτά να φτάνουν στον πολίτη, μέσω μηνιαίων λογαριασμών (σε συνεργασία με τους αρμόδιους φορείς).
vii. Καθιέρωση βδομάδας /μήνα δεξιοτήτων: η δράση αυτή θα απευθύνεται σε ολόκληρο τον πληθυσμό της Κύπρου και κατά τη διάρκεια της διάφοροι φορείς του δημόσιου και ιδιωτικού τομέα, ακαδημαϊκά ιδρύματα και επιχειρήσεις θα διοργανώνουν εκστρατεία ενημέρωσης των πολιτών και των εργαζομένων για την αξία και χρησιμότητα των ψηφιακών δεξιοτήτων.


Αρμόδιος Φορέας
Τμήμα Ηλεκτρονικών Επικοινωνιών (ΤΗΕ)


Επιχορήγηση_Ευρυζωνικότητας

Κάντο_Ηλεκτρονικά

Δωρεάν Προγράμματα από το Κέντρο Παραγωγικότητας