Έμβλημα Κυπριακής Δημοκρατίας
Ψηφιακή Κύπρος
Στόχος 2 - Εκσυγχρονισμός της Δημόσιας Διοίκησης > Στόχος 2 - Εκσυγχρονισμός της Δημόσιας Διοίκησης > Δράση 9.2: Εφαρμογή του πληροφοριακού συστήματος διαχείρισης φαρμάκων σε όλα τα νοσοκομεία και κέντρα υγείας

Στόχος 2 - Εκσυγχρονισμός της Δημόσιας ΔιοίκησηςΔράση 9.2: Εφαρμογή του πληροφοριακού συστήματος διαχείρισης φαρμάκων σε όλα τα νοσοκομεία και κέντρα υγείας

Εφαρμογή του πληροφοριακού συστήματος διαχείρισης φαρμάκων σε όλα τα νοσοκομεία και κέντρα υγείας.

Αρμόδιος Φορέας
Υπουργείο Υγείας (ΥΥ)
Τμήμα Υπηρεσιών Πληροφορικής (ΤΥΠ)


Επιχορήγηση_Ευρυζωνικότητας

Κάντο_Ηλεκτρονικά

Δωρεάν Προγράμματα από το Κέντρο Παραγωγικότητας