Έμβλημα Κυπριακής Δημοκρατίας
Ψηφιακή Κύπρος
Στόχος 2 - Εκσυγχρονισμός της Δημόσιας Διοίκησης > Στόχος 2 - Εκσυγχρονισμός της Δημόσιας Διοίκησης > Δράση 7.23: Σύσταση Συμβουλευτικής Επιτροπής για την ηλεκτρονική διακυβέρνηση που θα συμβουλεύει τον Υπουργό Οικονομικών για θέματα ηλεκτρονικής διακυβέρνησης, τα οποία εμπίπτουν και αποτελούν σημαντικό και αναπόσπαστο μέρος της ψηφιακής στρατηγικής της Κύπρου

Στόχος 2 - Εκσυγχρονισμός της Δημόσιας ΔιοίκησηςΔράση 7.23: Σύσταση Συμβουλευτικής Επιτροπής για την ηλεκτρονική διακυβέρνηση που θα συμβουλεύει τον Υπουργό Οικονομικών για θέματα ηλεκτρονικής διακυβέρνησης, τα οποία εμπίπτουν και αποτελούν σημαντικό και αναπόσπαστο μέρος της ψηφιακής στρατηγικής της Κύπρου

Σύσταση Συμβουλευτικής Επιτροπής για την ηλεκτρονική διακυβέρνηση που θα συμβουλεύει τον Υπουργό Οικονομικών για θέματα ηλεκτρονικής διακυβέρνησης τα οποία εμπίπτουν και αποτελούν σημαντικό και αναπόσπαστο μέρος της ψηφιακής στρατηγικής της Κύπρου. Η Επιτροπή αυτή ανάμεσα σε άλλα θα συμβουλεύει τον Υπουργό στα ακόλουθα θέματα / Στρατηγικές Κατευθύνσεις:

• Συνεργασία του Δημόσιου, Ιδιωτικού και Ακαδημαϊκού τομέα σε θέματα έρευνας και καινοτομίας στη Δημόσια Υπηρεσία.
• Αξιοποίηση των δυνατοτήτων που προσφέρει η Ηλεκτρονική Διακυβέρνηση.
• Βελτίωση της αποδοτικότητας και της αποτελεσματικότητας της Δημόσιας Διοίκησης (απλοποίηση των διαδικασιών στη Δημόσια Υπηρεσία, μείωση του Διοικητικού Φόρτου).
• Προώθηση της αξιοποίησης των ΤΠΕ στη Δημόσια Υπηρεσία ( Στρατηγική για Ηλεκτρονική Διακυβέρνηση, Αναδιάρθρωση της Πληροφορικής στη Δημόσια Υπηρεσία).
• Αναβάθμιση της ποιότητας των προσφερόμενων υπηρεσιών.

Η Επιτροπή θα απαρτίζεται από άτομα αναγνωρισμένου κύρους από τον ιδιωτικό, τον δημόσιο και τον ακαδημαϊκό τομέα με απαραίτητη συμμετοχή του Διευθυντή του ΤΥΠ, Του Διευθυντή του ΤΔΔΠ και του Διευθυντή του ΤΗΕ.


Αρμόδιος Φορέας
Τμήμα Υπηρεσιών Πληροφορικής (ΤΥΠ)
Τμήμα Δημόσιας Διοίκησης και Προσωπικού (ΤΔΔΠ)


Επιχορήγηση_Ευρυζωνικότητας

Κάντο_Ηλεκτρονικά

Δωρεάν Προγράμματα από το Κέντρο Παραγωγικότητας