Έμβλημα Κυπριακής Δημοκρατίας
Ψηφιακή Κύπρος
Στόχος 2 - Εκσυγχρονισμός της Δημόσιας Διοίκησης > Στόχος 2 - Εκσυγχρονισμός της Δημόσιας Διοίκησης > Δράση 9.1: Εγκατάσταση του Ολοκληρωμένου Πληροφοριακού Συστήματος Υγείας (ΟΠΣΥ) σε όλα τα νοσοκομεία του Υπουργείου Υγείας. Το ΟΠΣΥ περιλαμβάνει και τη δημιουργία ηλεκτρονικού φακέλου του ασθενή

Στόχος 2 - Εκσυγχρονισμός της Δημόσιας ΔιοίκησηςΔράση 9.1: Εγκατάσταση του Ολοκληρωμένου Πληροφοριακού Συστήματος Υγείας (ΟΠΣΥ) σε όλα τα νοσοκομεία του Υπουργείου Υγείας. Το ΟΠΣΥ περιλαμβάνει και τη δημιουργία ηλεκτρονικού φακέλου του ασθενή

Εγκατάσταση του Ολοκληρωμένου Πληροφοριακού Συστήματος Υγείας (ΟΠΣΥ) σε όλα τα νοσοκομεία του Υπουργείου Υγείας. Εκμετάλλευση των συμπερασμάτων που έχουν εξαχθεί μετά την εγκατάσταση του ΟΠΣΥ στα δύο Νοσοκομεία Λευκωσίας και Αμμοχώστου και η τελική διαμόρφωση του πρότυπου λειτουργίας των νοσηλευτηρίων στην επικράτεια. Στη συνέχεια θα ακολουθήσει η μηχανογράφηση στα υπόλοιπα νοσοκομεία του Υπουργείου Υγείας.

Αρμόδιος Φορέας
Υπουργείο Υγείας (ΥΥ)
Τμήμα Υπηρεσιών Πληροφορικής (ΤΥΠ)


Επιχορήγηση_Ευρυζωνικότητας

Κάντο_Ηλεκτρονικά

Δωρεάν Προγράμματα από το Κέντρο Παραγωγικότητας