Έμβλημα Κυπριακής Δημοκρατίας
Ψηφιακή Κύπρος
Στόχος 4- Εκπαίδευση και Μάθηση > Στόχος 4- Εκπαίδευση και Μάθηση > Δράση 16.6: Επέκταση του Προγράμματος Διαδικτυακό Σχολείο (ΔΙΑ.Σ) έτσι ώστε να καλύψει όλα τα σχολεία Μέσης Γενικής και Μέσης Τεχνικής Εκπαίδευσης και να επεκταθεί στη Δημοτική Εκπαίδευση

Στόχος 4- Εκπαίδευση και ΜάθησηΔράση 16.6: Επέκταση του Προγράμματος Διαδικτυακό Σχολείο (ΔΙΑ.Σ) έτσι ώστε να καλύψει όλα τα σχολεία Μέσης Γενικής και Μέσης Τεχνικής Εκπαίδευσης και να επεκταθεί στη Δημοτική Εκπαίδευση

Επέκταση του Προγράμματος Διαδικτυακό Σχολείο (ΔΙΑ.Σ) έτσι ώστε να καλύψει όλα τα σχολεία Μέσης Γενικής και Μέσης Τεχνικής Εκπαίδευσης και να επεκταθεί στη Δημοτική Εκπαίδευση.


Αρμόδιος Φορέας
Υπουργείο Παιδείας και Πολιτισμού (ΥΠΠ)


Επιχορήγηση_Ευρυζωνικότητας

Κάντο_Ηλεκτρονικά

Δωρεάν Προγράμματα από το Κέντρο Παραγωγικότητας