Έμβλημα Κυπριακής Δημοκρατίας
Ψηφιακή Κύπρος
Στόχος 2 - Εκσυγχρονισμός της Δημόσιας Διοίκησης > Στόχος 2 - Εκσυγχρονισμός της Δημόσιας Διοίκησης > Δράση 8.5: Πληροφόρηση και διεξαγωγή διαβουλεύσεων της τοπικής αυτοδιοίκησης με τους πολίτες με την χρήση των μέσω κοινωνικής δικτύωσης

Στόχος 2 - Εκσυγχρονισμός της Δημόσιας ΔιοίκησηςΔράση 8.5: Πληροφόρηση και διεξαγωγή διαβουλεύσεων της τοπικής αυτοδιοίκησης με τους πολίτες με την χρήση των μέσω κοινωνικής δικτύωσης

Πληροφόρηση και διεξαγωγή διαβουλεύσεων της τοπικής αυτοδιοίκησης με τους πολίτες με την χρήση των μέσω κοινωνικής δικτύωσης.


Αρμόδιος Φορέας
Ένωση Δήμων Κύπρου
Ένωση Κοινοτήτων Κύπρου


Επιχορήγηση_Ευρυζωνικότητας

Κάντο_Ηλεκτρονικά

Δωρεάν Προγράμματα από το Κέντρο Παραγωγικότητας