Έμβλημα Κυπριακής Δημοκρατίας
Ψηφιακή Κύπρος
Στόχος 2 - Εκσυγχρονισμός της Δημόσιας Διοίκησης > Στόχος 2 - Εκσυγχρονισμός της Δημόσιας Διοίκησης > Δράση 9.4: Υλοποίηση και διάθεση στον ιδιώτη γιατρό διαδικτυακής πύλης, η οποία θα προσφέρει πρόσβαση σε βάση δεδομένων περιλαμβανομένου και του ηλεκτρονικού φακέλου του ασθενή

Στόχος 2 - Εκσυγχρονισμός της Δημόσιας ΔιοίκησηςΔράση 9.4: Υλοποίηση και διάθεση στον ιδιώτη γιατρό διαδικτυακής πύλης, η οποία θα προσφέρει πρόσβαση σε βάση δεδομένων περιλαμβανομένου και του ηλεκτρονικού φακέλου του ασθενή

Υλοποίηση και διάθεση στον ιδιώτη γιατρό διαδικτυακής πύλης (ως ξεχωριστό ΠΔΥ), η οποία θα προσφέρει πρόσβαση σε βάση δεδομένων περιλαμβανομένου και του ηλεκτρονικού φακέλου του ασθενή καθώς και μέρους της διοικητικοοικονομικής διαχείρισης ενός εκάστου των ασθενών ή των φορέων που θα συμβάλλονται στο σύστημα. Αυτό θα υλοποιηθεί μέσα στα πλαίσια της διαχείρισης ενός μόνο ψηφιακού αρχείου για τον κάθε πολίτη.
Τα ΠΔΥ θα προσφέρουν υπηρεσίες για:

• Καθημερινή επικοινωνία για συνταγογράφηση, αποτελέσματα εξετάσεων, κλπ.
• Ασφαλή συστήματα E-mail για τη μεταφορά πληροφοριών σχετικά με ασθενείς.
• Δυνατότητα ραντεβού για νοσοκομεία, Κέντρα Υγείας.
• Ενιαίο Ηλεκτρονικό Φάκελο Ασθενούς.
• Τηλεϊατρική.
• Πρωτόκολλα και οδηγίες για τη θεραπεία των ασθενών.
• Διοικητικά και διαχειριστικά συστήματα.
• Τηλεφροντίδα
• Τηλεπαρακολούθηση (έξυπνα σπίτια – smart houses)


Αρμόδιος Φορέας
Υπουργείο Υγείας (ΥΥ)
Τμήμα Υπηρεσιών Πληροφορικής (ΤΥΠ)


Επιχορήγηση_Ευρυζωνικότητας

Κάντο_Ηλεκτρονικά

Δωρεάν Προγράμματα από το Κέντρο Παραγωγικότητας