Έμβλημα Κυπριακής Δημοκρατίας
Ψηφιακή Κύπρος
Στόχος 2 - Εκσυγχρονισμός της Δημόσιας Διοίκησης > Στόχος 2 - Εκσυγχρονισμός της Δημόσιας Διοίκησης > Δράση 7.1: Επέκταση του Συστήματος Αυτοματοποίησης Γραφείου σε όλα τα Τμήματα/Υπηρεσίες του Δημόσιου Τομέα

Στόχος 2 - Εκσυγχρονισμός της Δημόσιας ΔιοίκησηςΔράση 7.1: Επέκταση του Συστήματος Αυτοματοποίησης Γραφείου σε όλα τα Τμήματα/Υπηρεσίες του Δημόσιου Τομέα

Επέκταση του Συστήματος Αυτοματοποίησης Γραφείου σε όλα τα Τμήματα/Υπηρεσίες του δημόσιου τομέα.

Αρμόδιος Φορέας
Τμήμα Υπηρεσιών Πληροφορικής (ΤΥΠ)


Επιχορήγηση_Ευρυζωνικότητας

Κάντο_Ηλεκτρονικά

Δωρεάν Προγράμματα από το Κέντρο Παραγωγικότητας