Έμβλημα Κυπριακής Δημοκρατίας
Ψηφιακή Κύπρος
Στόχος 2 - Εκσυγχρονισμός της Δημόσιας Διοίκησης > Στόχος 2 - Εκσυγχρονισμός της Δημόσιας Διοίκησης > Δράση 12.2: Δημιουργία Κέντρου τηλε-εξυπηρέτησης και διαχείρισης πελατειακών σχέσεων για τους τουρίστες και τους τουριστικούς εταίρους, μέσω ενός ενιαίου αριθμού

Στόχος 2 - Εκσυγχρονισμός της Δημόσιας ΔιοίκησηςΔράση 12.2: Δημιουργία Κέντρου τηλε-εξυπηρέτησης και διαχείρισης πελατειακών σχέσεων για τους τουρίστες και τους τουριστικούς εταίρους, μέσω ενός ενιαίου αριθμού

Δημιουργία Κέντρου Τηλε-εξυπηρέτησης και διαχείρισης πελατειακών σχέσεων (Call Center και CRM) για τους Τουρίστες και τους τουριστικούς εταίρους, μέσω ενός ενιαίου αριθμού.


Αρμόδιος Φορέας
Κυπριακός Οργανισμός Τουρισμού (ΚΟΤ)


Επιχορήγηση_Ευρυζωνικότητας

Κάντο_Ηλεκτρονικά

Δωρεάν Προγράμματα από το Κέντρο Παραγωγικότητας