Έμβλημα Κυπριακής Δημοκρατίας
Ψηφιακή Κύπρος
Στόχος 2 - Εκσυγχρονισμός της Δημόσιας Διοίκησης > Στόχος 2 - Εκσυγχρονισμός της Δημόσιας Διοίκησης > Δράση 10.2: Εφαρμογή του νομικού πλαισίου για τις ηλεκτρονικές υπογραφές

Στόχος 2 - Εκσυγχρονισμός της Δημόσιας ΔιοίκησηςΔράση 10.2: Εφαρμογή του νομικού πλαισίου για τις ηλεκτρονικές υπογραφές

Εφαρμογή του νομικού πλαισίου για τις ηλεκτρονικές υπογραφές για να διασφαλιστεί η νομική ισχύ τους.

Αρμόδιος Φορέας
Τμήμα Ηλεκτρονικών Επικοινωνιών (ΤΗΕ)


Επιχορήγηση_Ευρυζωνικότητας

Κάντο_Ηλεκτρονικά

Δωρεάν Προγράμματα από το Κέντρο Παραγωγικότητας