Έμβλημα Κυπριακής Δημοκρατίας
Ψηφιακή Κύπρος
Στόχος 1 - Σύνδεση της Κύπρου > Στόχος 1 - Σύνδεση της Κύπρου > Δράση 1.3: Βελτίωση του πλαισίου για την ανάπτυξη ασύρματων υποδομών

Στόχος 1 - Σύνδεση της ΚύπρουΔράση 1.3: Βελτίωση του πλαισίου για την ανάπτυξη ασύρματων υποδομών

Βελτίωση του πλαισίου για την ανάπτυξη ασύρματων υποδομών. Ολοκληρώθηκε η εφαρμογή του πλαισίου που αποφάσισε το Υπουργικό Συμβούλιο για την ανάπτυξη ασύρματων δικτύων. Με την εφαρμογή του, διαπιστώνεται ότι η κατάσταση έχει βελτιωθεί σημαντικά, αλλά υπάρχουν ακόμα περιθώρια για περαιτέρω βελτίωση που θα βοηθήσουν στην περαιτέρω ανάπτυξη ασύρματων δικτύων ηλεκτρονικών επικοινωνιών.


Αρμόδιος Φορέας
Τμήμα Ηλεκτρονικών Επικοινωνιών (ΤΗΕ)


Επιχορήγηση_Ευρυζωνικότητας

Κάντο_Ηλεκτρονικά

Δωρεάν Προγράμματα από το Κέντρο Παραγωγικότητας