Έμβλημα Κυπριακής Δημοκρατίας
Ψηφιακή Κύπρος
Στόχος 2 - Εκσυγχρονισμός της Δημόσιας Διοίκησης > Στόχος 2 - Εκσυγχρονισμός της Δημόσιας Διοίκησης > Δράση 6.3: Ανάπτυξη προηγμένων υποδομών ηλεκτρονικών επικοινωνιών και παροχή υψηλού επιπέδου υπηρεσιών ηλεκτρονικών επικοινωνιών στην εκπαιδευτική και ερευνητική κοινότητα

Στόχος 2 - Εκσυγχρονισμός της Δημόσιας ΔιοίκησηςΔράση 6.3: Ανάπτυξη προηγμένων υποδομών ηλεκτρονικών επικοινωνιών και παροχή υψηλού επιπέδου υπηρεσιών ηλεκτρονικών επικοινωνιών στην εκπαιδευτική και ερευνητική κοινότητα

Ανάπτυξη προηγμένων υποδομών ηλεκτρονικών επικοινωνιών και παροχή υψηλού επιπέδου υπηρεσιών ηλεκτρονικών επικοινωνιών στην εκπαιδευτική και ερευνητική κοινότητα από το ΚΕΑΔ.


Αρμόδιος Φορέας
Κυπριακό Ερευνητικό και Ακαδημαϊκό Δίκτυο (ΚΕΑΔ)


Επιχορήγηση_Ευρυζωνικότητας

Κάντο_Ηλεκτρονικά

Δωρεάν Προγράμματα από το Κέντρο Παραγωγικότητας