Έμβλημα Κυπριακής Δημοκρατίας
Ψηφιακή Κύπρος
Οριζόντιες Δράσεις > Οριζόντιες Δράσεις > Δράση 22.2: Το ΤΔΔΠ θα αξιολογήσει τις πρόσθετες ανάγκες του ΤΗΕ σε προσωπικό και θα υποβάλει σχετικές εισηγήσεις

Οριζόντιες ΔράσειςΔράση 22.2: Το ΤΔΔΠ θα αξιολογήσει τις πρόσθετες ανάγκες του ΤΗΕ σε προσωπικό και θα υποβάλει σχετικές εισηγήσεις

Το Τμήμα Δημόσιας Διοίκησης και Προσωπικού θα αξιολογήσει τις πρόσθετες ανάγκες του ΤΗΕ σε προσωπικό και θα υποβάλει σχετικές προτάσεις.


Αρμόδιος Φορέας
Τμήμα Ηλεκτρονικών Επικοινωνιών (ΤΗΕ)
Τμήμα Δημόσιας Διοίκησης και Προσωπικού (ΤΔΔΠ)


Επιχορήγηση_Ευρυζωνικότητας

Κάντο_Ηλεκτρονικά

Δωρεάν Προγράμματα από το Κέντρο Παραγωγικότητας