Έμβλημα Κυπριακής Δημοκρατίας
Ψηφιακή Κύπρος
Στόχος 4- Εκπαίδευση και Μάθηση > Στόχος 4- Εκπαίδευση και Μάθηση > Δράση 16.2: Ολοκλήρωση δομημένης καλωδίωσης σε όλα τα σχολεία για να είναι δυνατή η σύνδεσή τους με το Δίκτυο Δημόσιων Υπηρεσιών

Στόχος 4- Εκπαίδευση και ΜάθησηΔράση 16.2: Ολοκλήρωση δομημένης καλωδίωσης σε όλα τα σχολεία για να είναι δυνατή η σύνδεσή τους με το Δίκτυο Δημόσιων Υπηρεσιών

Ολοκλήρωση δομημένης καλωδίωσης σε όλα τα σχολεία για να είναι δυνατή η σύνδεσή τους με το Δίκτυο Δημόσιων Υπηρεσιών.

Αρμόδιος Φορέας
Υπουργείο Παιδείας και Πολιτισμού (ΥΠΠ)
Τμήμα Υπηρεσιών Πληροφορικής (ΤΥΠ)


Επιχορήγηση_Ευρυζωνικότητας

Κάντο_Ηλεκτρονικά

Δωρεάν Προγράμματα από το Κέντρο Παραγωγικότητας