Έμβλημα Κυπριακής Δημοκρατίας
Ψηφιακή Κύπρος
Στόχος 2 - Εκσυγχρονισμός της Δημόσιας Διοίκησης > Στόχος 2 - Εκσυγχρονισμός της Δημόσιας Διοίκησης > Δράση 11.2: Ψηφιοποίηση των σημαντικότερων αντικειμένων του Κυπριακού Μουσείου και ψηφιοποίηση μιας από τις εκθέσεις που θα γίνουν κατά τη διάρκεια της Κυπριακής προεδρίας του Συμβουλίου της ΕΕ

Στόχος 2 - Εκσυγχρονισμός της Δημόσιας ΔιοίκησηςΔράση 11.2: Ψηφιοποίηση των σημαντικότερων αντικειμένων του Κυπριακού Μουσείου και ψηφιοποίηση μιας από τις εκθέσεις που θα γίνουν κατά τη διάρκεια της Κυπριακής προεδρίας του Συμβουλίου της ΕΕ

Η περίοδος της Κυπριακής προεδρίας του Συμβουλίου της ΕΕ κρίνεται ως η καταλληλότερη για την υλοποίηση μιας πληρέστερης στρατηγικής ψηφιοποίησης και προγραμματισμού με μακροχρόνιους στόχους. Συγκεκριμένα, τα πιο κάτω προγράμματα θα μπορούσαν να υλοποιηθούν μέχρι την Προεδρία:

i. Ψηφιοποίηση των σημαντικότερων αντικειμένων του Κυπριακού Μουσείου, δια μέσου των οποίων θα γίνεται αναφορά σε όλο τον πολιτισμό της Κύπρου από τη Νεολιθική μέχρι τη Ρωμαϊκή περίοδο.

ii. Ψηφιοποίηση μιας από τις εκθέσεις που θα γίνουν κατά τη διάρκεια της Κυπριακής προεδρίας του Συμβουλίου της ΕΕ, στο εξωτερικό, ούτως ώστε να παρέχεται η ευκαιρία στο κοινό που δεν έχει τη δυνατότητα να ταξιδέψει, να επισκεφθεί ψηφιακά την έκθεση μέσω του διαδικτύου.Αρμόδιος Φορέας
Τμήμα Αρχαιοτήτων


Επιχορήγηση_Ευρυζωνικότητας

Κάντο_Ηλεκτρονικά

Δωρεάν Προγράμματα από το Κέντρο Παραγωγικότητας