Έμβλημα Κυπριακής Δημοκρατίας
Ψηφιακή Κύπρος
Στόχος 4- Εκπαίδευση και Μάθηση > Στόχος 4- Εκπαίδευση και Μάθηση > Δράση 16.10: Διεύρυνση των επιμορφωτικών παρεμβάσεων στη σχολική μονάδα για την ενσωμάτωση των ΤΠΕ στη μαθησιακή διαδικασία

Στόχος 4- Εκπαίδευση και ΜάθησηΔράση 16.10: Διεύρυνση των επιμορφωτικών παρεμβάσεων στη σχολική μονάδα για την ενσωμάτωση των ΤΠΕ στη μαθησιακή διαδικασία

Διεύρυνση των επιμορφωτικών παρεμβάσεων στη σχολική μονάδα με αξιοποίηση του Προγράμματος Εκπαιδευτικών Πυρήνων (100 πυρήνες στη Δημοτική και Μέση Εκπαίδευση) για την ενσωμάτωση των ΤΠΕ στη μαθησιακή διαδικασία, σε όλα τα σχολεία.

Αρμόδιος Φορέας
Υπουργείο Παιδείας και Πολιτισμού (ΥΠΠ)


Επιχορήγηση_Ευρυζωνικότητας

Κάντο_Ηλεκτρονικά

Δωρεάν Προγράμματα από το Κέντρο Παραγωγικότητας