Έμβλημα Κυπριακής Δημοκρατίας
Ψηφιακή Κύπρος
Στόχος 2 - Εκσυγχρονισμός της Δημόσιας Διοίκησης > Στόχος 2 - Εκσυγχρονισμός της Δημόσιας Διοίκησης > Δράση 7.15: Παροχή δυνατότητας πρόσβασης πολιτών στα προσωπικά τους δεδομένα, τα οποία χρειάζονται στις συναλλαγές με τους Κυβερνητικούς Φορείς

Στόχος 2 - Εκσυγχρονισμός της Δημόσιας ΔιοίκησηςΔράση 7.15: Παροχή δυνατότητας πρόσβασης πολιτών στα προσωπικά τους δεδομένα, τα οποία χρειάζονται στις συναλλαγές με τους Κυβερνητικούς Φορείς

Παροχή δυνατότητας στους πολίτες να έχουν πρόσβαση στα προσωπικά τους δεδομένα, τα οποία χρειάζονται στις συναλλαγές με τους Κυβερνητικούς Φορείς και διασφάλιση ότι η υποβολή τέτοιων πληροφοριών θα γίνεται μόνο μία φορά από πλευράς του πολίτη.

Αρμόδιος Φορέας
Τμήμα Υπηρεσιών Πληροφορικής (ΤΥΠ)


Επιχορήγηση_Ευρυζωνικότητας

Κάντο_Ηλεκτρονικά

Δωρεάν Προγράμματα από το Κέντρο Παραγωγικότητας