Έμβλημα Κυπριακής Δημοκρατίας
Ψηφιακή Κύπρος
Στόχος 2 - Εκσυγχρονισμός της Δημόσιας Διοίκησης > Στόχος 2 - Εκσυγχρονισμός της Δημόσιας Διοίκησης > Δράση 11.1: Ετοιμασία ολοκληρωμένου στρατηγικού σχεδίου για προβολή της πολιτιστικής κληρονομιάς της Κύπρου με τη χρήση των ΤΠΕ

Στόχος 2 - Εκσυγχρονισμός της Δημόσιας ΔιοίκησηςΔράση 11.1: Ετοιμασία ολοκληρωμένου στρατηγικού σχεδίου για προβολή της πολιτιστικής κληρονομιάς της Κύπρου με τη χρήση των ΤΠΕ

Ετοιμασία ολοκληρωμένου στρατηγικού σχεδίου για προβολή της πολιτιστικής κληρονομιάς της Κύπρου με τη χρήση των ΤΠΕ. Για την ετοιμασία του στρατηγικού σχεδίου οι Πολιτιστικές Υπηρεσίες του ΥΠΠ ως συντονιστής του έργου θα πρέπει να συνεργαστούν με διάφορους φορείς όπως το Τμήμα Αρχαιοτήτων, τον ΚΟΤ και Ιδιωτικά Ιδρύματα πολιτιστικής κληρονομιάς.


Αρμόδιος Φορέας
Τμήμα Αρχαιοτήτων
Πολιτιστικές Υπηρεσίες του Υπουργείου Παιδείας και Πολιτισμού, Συντονιστής


Επιχορήγηση_Ευρυζωνικότητας

Κάντο_Ηλεκτρονικά

Δωρεάν Προγράμματα από το Κέντρο Παραγωγικότητας