Έμβλημα Κυπριακής Δημοκρατίας
Ψηφιακή Κύπρος
Στόχος 6 - Οικολογικές Τεχνολογίες > Στόχος 6 - Οικολογικές Τεχνολογίες > Δράση 19.1: Επέκταση του συστήματος τηλεμετρίας σε υπάρχοντα και σε μελλοντικά υδατικά έργα σε όλη την Κύπρο

Στόχος 6 - Οικολογικές ΤεχνολογίεςΔράση 19.1: Επέκταση του συστήματος τηλεμετρίας σε υπάρχοντα και σε μελλοντικά υδατικά έργα σε όλη την Κύπρο

Η επέκταση του συστήματος τηλεμετρίας σε υπάρχοντα και σε μελλοντικά υδατικά έργα σε όλη την Κύπρο.

Αρμόδιος Φορέας
Τμήμα Αναπτύξεως Υδάτων


Επιχορήγηση_Ευρυζωνικότητας

Κάντο_Ηλεκτρονικά

Δωρεάν Προγράμματα από το Κέντρο Παραγωγικότητας