Έμβλημα Κυπριακής Δημοκρατίας
Ψηφιακή Κύπρος
Στόχος 3 - Συμμετοχή των Πολιτών > Στόχος 3 - Συμμετοχή των Πολιτών > Δράση 15.2: Εγκατάσταση του απαραίτητου εξοπλισμού για δημιουργία ασύρματου τοπικού δικτύου για δωρεάν πρόσβαση στο Διαδίκτυο, σε συγκεκριμένα δημόσια σημεία

Στόχος 3 - Συμμετοχή των ΠολιτώνΔράση 15.2: Εγκατάσταση του απαραίτητου εξοπλισμού για δημιουργία ασύρματου τοπικού δικτύου για δωρεάν πρόσβαση στο Διαδίκτυο, σε συγκεκριμένα δημόσια σημεία

Εγκατάσταση του απαραίτητου εξοπλισμού για δημιουργία ασύρματου τοπικού δικτύου για πρόσβαση στο Διαδίκτυο, σε συγκεκριμένα δημόσια σημεία (πχ σε κεντρικές πλατείες). Η πρόσβαση στο Διαδίκτυο θα παρέχεται δωρεάν για κάποιο χρονικό διάστημα με στόχο τη γνωριμία των πολιτών με την Κοινωνία της Πληροφορίας και για να αντιληφθεί ο πολίτης τη διευκόλυνση που του παρέχει η χρήση του Διαδικτύου στις καθημερινές του συναλλαγές και δραστηριότητες. Για αυτή τη δράση μπορεί να χρησιμοποιηθεί η μέθοδος συνεταιρισμού δημόσιου-ιδιωτικού τομέα.


Αρμόδιος Φορέας
ΤΗΕ Συντονιστής
Παροχείς
Εταιρείες Πληροφορικής
Ένωση Δήμων
Ένωση Κοινοτήτων


Επιχορήγηση_Ευρυζωνικότητας

Κάντο_Ηλεκτρονικά

Δωρεάν Προγράμματα από το Κέντρο Παραγωγικότητας