Έμβλημα Κυπριακής Δημοκρατίας
Ψηφιακή Κύπρος
Στόχος 2 - Εκσυγχρονισμός της Δημόσιας Διοίκησης > Στόχος 2 - Εκσυγχρονισμός της Δημόσιας Διοίκησης > Δράση 7.21: Λειτουργία περιφερειακών φυσικών ΚΕΠ και τοπικών εικονικών (virtual) ΚΕΠ

Στόχος 2 - Εκσυγχρονισμός της Δημόσιας ΔιοίκησηςΔράση 7.21: Λειτουργία περιφερειακών φυσικών ΚΕΠ και τοπικών εικονικών (virtual) ΚΕΠ

Λειτουργία περιφερειακών φυσικών ΚΕΠ και τοπικών εικονικών (virtual) ΚΕΠ. Τα φυσικά και εικονικά ΚΕΠ θα είναι εξοπλισμένα με συστήματα εικονικής συνεργασίας (virtual collaboration systems) και ο πολίτης θα μπορεί να εξυπηρετείται από το περιφερειακό ΚΕΠ μέσω του εικονικού ΚΕΠ.

Αρμόδιος Φορέας
Τμήμα Υπηρεσιών Πληροφορικής (ΤΥΠ)
Τμήμα Δημόσιας Διοίκησης και Προσωπικού (ΤΔΔΠ)


Επιχορήγηση_Ευρυζωνικότητας

Κάντο_Ηλεκτρονικά

Δωρεάν Προγράμματα από το Κέντρο Παραγωγικότητας