ΕκτύπωσηΕκτύπωση Κλείσιμο Κλείσιμο

Κυπριακή Δημοκρατία
Στόχος 2 - Εκσυγχρονισμός της Δημόσιας Διοίκησης


Λειτουργία περιφερειακών φυσικών ΚΕΠ και τοπικών εικονικών (virtual) ΚΕΠ. Τα φυσικά και εικονικά ΚΕΠ θα είναι εξοπλισμένα με συστήματα εικονικής συνεργασίας (virtual collaboration systems) και ο πολίτης θα μπορεί να εξυπηρετείται από το περιφερειακό ΚΕΠ μέσω του εικονικού ΚΕΠ.

Αρμόδιος Φορέας
Τμήμα Υπηρεσιών Πληροφορικής (ΤΥΠ)
Τμήμα Δημόσιας Διοίκησης και Προσωπικού (ΤΔΔΠ)

Πίσω
_______________________________________________
© 2012 - 2020 Κυπριακή Δημοκρατία,
Υφυπουργείο Έρευνας, Καινοτομίας και Ψηφιακής Πολιτικής
Ψηφιακή Κύπρος