Έμβλημα Κυπριακής Δημοκρατίας
Ψηφιακή Κύπρος
Στόχος 2 - Εκσυγχρονισμός της Δημόσιας Διοίκησης > Στόχος 2 - Εκσυγχρονισμός της Δημόσιας Διοίκησης > Δράση 7.9: Επιγραμμική (online) διεκπεραίωση όλων των πληρωμών προς την Κυβέρνηση (e-payment)

Στόχος 2 - Εκσυγχρονισμός της Δημόσιας ΔιοίκησηςΔράση 7.9: Επιγραμμική (online) διεκπεραίωση όλων των πληρωμών προς την Κυβέρνηση (e-payment)

Επιγραμμική (online) διεκπεραίωση όλων των πληρωμών (e-payment) προς την Κυβέρνηση.

Αρμόδιος Φορέας
Τμήμα Υπηρεσιών Πληροφορικής (ΤΥΠ)


Επιχορήγηση_Ευρυζωνικότητας

Κάντο_Ηλεκτρονικά

Δωρεάν Προγράμματα από το Κέντρο Παραγωγικότητας