Έμβλημα Κυπριακής Δημοκρατίας
Ψηφιακή Κύπρος
Στόχος 6 - Οικολογικές Τεχνολογίες > Στόχος 6 - Οικολογικές Τεχνολογίες > Δράση 19.6: Πιλοτική εφαρμογή σε ευρείας κλίμακας έξυπνων μετρητών είτε μόνο για το υδρευτικό δίκτυο είτε μαζί με μετρητές ηλεκτροδότησης σε περιοχή με μεγάλο αριθμό μετρητών

Στόχος 6 - Οικολογικές ΤεχνολογίεςΔράση 19.6: Πιλοτική εφαρμογή σε ευρείας κλίμακας έξυπνων μετρητών είτε μόνο για το υδρευτικό δίκτυο είτε μαζί με μετρητές ηλεκτροδότησης σε περιοχή με μεγάλο αριθμό μετρητών

Πιλοτική εφαρμογή σε ευρείας κλίμακας έξυπνους μετρητές (σύστημα AMR) είτε μόνο για το υδρευτικό δίκτυο είτε μαζί με μετρητές ηλεκτροδότησης σε περιοχή με μεγάλο αριθμό υδρομετρητών (3.000 περίπου), ώστε να εξαχθούν τα συμπεράσματα που θα βοηθήσουν στη σύγκριση οφέλους και κόστους της επένδυσης. Τέτοια συστήματα μπορούν να γίνουν (χρησιμοποιώντας την ίδια υποδομή) για να καλύπτουν τις ανάγκες οργανισμών ηλεκτροδότησης και ύδρευσης.


Αρμόδιος Φορέας
Συμβούλια Υδατοπρομήθειας
ΑΗΚ


Επιχορήγηση_Ευρυζωνικότητας

Κάντο_Ηλεκτρονικά

Δωρεάν Προγράμματα από το Κέντρο Παραγωγικότητας